Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yeni ve Yakin Çağ Tarihi SBE 303 5 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator MEHMET ALPER CANTİMER
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Yaniçağ ve yakınçağda dünyadaki değişim ve dönüşümün öğretmen adayları tarafından anlaşılması amacındadır. 

Course Content

Bu ders kapsamında, yeniçağda coğrafi keşifler sonrasında dünyanın farklı bölgelerindeki devletler ve toplumların yaşamı incelenecektir. Aydınlanma çağı sonrasında başlayan yakınçağ kısmında ise sanayi inkılabı, sömürgeleşme ve dünyanın siyasi hakimiyet alanalrının değişimi anlatılacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 15-16. yüzyıllarda dünyanın genel görünümünün fark edilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Coğrafi Keşiflerin önemi ve değişime olan katkısının fark edilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Aydınlanma Çağının özelliklerinin anlaşılması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 17- 18. yüzyıllarda dünyanın genel görünümünün fark edilmesi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Fransız İhtilalinin ve etkilerinin anlaşılması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 19- 20. yüzyıllarda dünyanın genel görünümünün fark edilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Sanayi inkılabı, sömürgeleşmenin sonucunda siyasi yapıların değişmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Dünya Savaşları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 14. ve 15. yüzyıllarda dünyanın görünümü
2 coğrafi keşifler öncesi dünya
3 coğrafi keşifler- Rönesans- Reform
4 İmparatorlukların büyümesi
5 16. yüzyılda Avrupa ve ,Asya
6 Yeni çağda siyaset, bilim, felsefe
7 Aydınlanma çağı
8 Fransız İhtilali ve cumhuriyetler
9 Vize
10 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa ve Asya
11 Sanayi İnkılabı ve Dünyanın Değişimi
12 Sömürgeciliğin gelişimi ve silahlanma
13 Dünya savaşları
14 20. yüzyılda Avrupa ve Asya
Resources
Course Notes <p>koordinat&ouml;r tarafından hazırlanacaktır.</p>
Course Resources

Gökkaya, K., Yeşilbursa C.C., Yeni ve Yakın Çağ Tarihi, Pegem Yay, Ankara, 2010.

Hart, Liddle, I. Dünya Savaşı, İş bankası Yay, İstanbul, 2018. 

Hart, Liddle, II. Dünya Savaşı, İş bankası Yay, İstanbul, 2012. 

Hobson, John, Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri, YKY, İstanbul, 2011.

Norman Davies. Avrupa Tarihi, İmge yay, İstanbul, 2011.

J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, İnkılap Yay, İstanbul, 2017.

Tanilli, Server, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, İş Bankası Yay, İstanbul, 2011.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sosyal bilgiler eğitimini destekleyen tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi gibi sosyal bilim disiplinlerine ilişkin teorik bilgiler kazanır. X
2 Etkin vatandaşlık için gerekli temel insan hakları ve vatandaşlık bilgisine sahip olur, demokratik eğitiminin önemini kavrar. X
3 3. Sosyal bilgiler öğretimde sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerinin kullanılmasının gereğini bilir ve uygun etkinlikler hazırlar. X
8 8. Sosyal bilgilerde sanat ve müze eğitiminin önemini kavrar, müzede sosyal bilgiler öğretimi uygulama etkinlikleri hazırlar X
11 11. Sosyal bilgiler eğitiminde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve öğretmenlik mesleğine ilişkin becerileri edinir X
14 14. Sosyal bilgiler eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. X
15 15. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 12 12
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 8 8
Final 1 12 12
Total Workload 88
Total Workload / 25 (Hours) 3.52
dersAKTSKredisi 4