Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilim, Teknoloji ve Toplum SBE 204 4 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Arş.Gör.Dr. AYŞEGÜL KIRTEL
Course Lecturers Arş.Gör.Dr. AYŞEGÜL KIRTEL,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Toplumsal değişime (olumlu ve olumsuz anlamda) neden olan etkenleri tanımak ve bunları sosyal bilgiler programlarıyla ilişkilendirmektir.

Course Content

Geçmişte ve günümüzde bilim ve teknoloji ilişkisi, bilim ve teknolojinin sosyal değişime etkileri, insanlığın ortak bilim mirası, ünlü Türk ve yabancı bilim adamları, doku ve organ nakli, nano-teknoloji, gen teknolojisi gibi çağdaş bilimsel gelişmelerin yaşama etkisi, Türk Patent Enstitüsü, telif ve patent hakları, uzay ve havacılık çalışmaları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilim ve teknolojinin toplumsal yapı üzerine etkilerini fark eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
2 Sosyal bilgiler eğitimi ve fen bilimlerinin ilişkisini fark eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
3 Kökenini teknolojik gelişmeden alan toplumsal sorunları fark eder ve bunları çözmek için çözüm yolları ortaya koymaya çalışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
4 Toplumsal hayata etki eden bilim insanlarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin içeriğinin tanıtılması ve toplum ve toplumsal değişme ilgili kavramların gözden geçirilmesi.
2 Teknolojik ürünlerin zaman içinde gelişimini gösteren bakalım hangi çağdaymış etkinliği yapılır. Teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikleri dikkate alarak geçmişle bugünü karşılaştırılması yapılır.
3 Eski çağ ve İlkçağ döneminin bilim teknoloji ve sosyal değişme açısından incelenmesi
4 Orta çağ döneminde dünyada ve İslam devletlerinde ortaya çıkan bilimsel gelişmelerin incelenmesi
5 Yeniçağ döneminde dünyada ve İslam devletlerinde ortaya çıkan bilimsel gelişmelerin incelenmesi
6 Yakınçağ döneminin bilim teknoloji ve sosyal değişme açısından incelenmesi
7 1. Dünya ve 2. Dünya savaşı dönemlerinin bilim teknoloji ve sosyal değişme açısından incelenmesi
8 1945 sonrası bilim ve teknolojik gelişimleri bunların sosyal değişime olan etkilerinin incelenmesi.
9 Tarihsel süreç içerisinde tarihsel olayları ve bilimsel gelişmeleri ilişkilendiren resimli bir belirtke tablosu hazırlanması.
10 Bilim insanlarını tanır ve bu insanların yapmış olduğu çalışmalardan hareketle onların ortak özelliklerine dair çıkarımlarda bulunulur.
11 Bilim insanlarını tanır ve bu insanların yapmış olduğu çalışmalardan hareketle onların ortak özelliklerine dair çıkarımlarda bulunulur.
12 Bilimsel dergileri inceler ve konuyla ilgili gazete haberlerini inceleyerek dikey dosyalar oluşturur. Sınıfa getirilen gazete haberleri incelenir, konuyla ilgili tartışmalar yapılır. Karşıt görüş geliştirme tekniği ile konuların tartışılması.
13 Tıp alanındaki bilimsel gelişmeleri ve bunların insanlığa etkisi altı şapkalı düşünme yöntemi ile tartışmasının yapılması
14 NOBEL ödülü alan bilim insanlarını tanır.
Resources
Course Notes
Course Resources

(1) MEB Sosyal Bilgiler Dersi Programı
(2) Konuyla ilgili web siteleri
(3) Russell Bernard: “Bilimin Toplum Üzerindeki Etkileri” İlya yayınevi, İzmir.
(4) Castells, Manuel (2008) “Bin Yılın Sonu & Enformasyon Çağı Ekonomi, Toplum ve Kültür Cilt.3” İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
(5) Cipolla, Carlo (2002); Zaman Makinesi Saat ve Toplum 1300-1700 KİTAP YAYINEVİ
(6) “Toplum ve bilim” dergileri
(7) Bilim teknik dergileri ve diğer Tübitak yayınları
(8) Konuyla ilgili gazete ve web tabanlı haberler
(9) Bahri Ata (2008); Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Pegem Akademi

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 2 16 32
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Arazi Çalışması) 1 5 5
Total Workload 50
Total Workload / 25 (Hours) 2
dersAKTSKredisi 2