Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Topluma Hizmet Uygulamalari SBE 210 4 1 + 2 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. HÜLYA ÇELİK
Course Lecturers Doç.Dr. YÜKSEL GÜÇLÜ, Prof.Dr. SEVGİ COŞKUN KESKİN, Doç.Dr. YUSUF KESKİN, Arş.Gör.Dr. AYŞEGÜL KIRTEL, Doç.Dr. HÜSEYİN ÇALIŞKAN, Doç.Dr. HÜLYA ÇELİK, Arş.Gör. MEHMET UYMAZ,
Course Assistants

k

Course Category
Course Objective
Course Content

Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramları; toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projelerinin önemi; güncel toplumsal sorunları belirleme; belirlenen toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama; bireysel ve grup olarak sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alma; çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılma; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma; sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarını değerlendirme.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 1. Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramlarını açıklar.
2 2. Ziyaret ettiği topluma hizmet eden kurum ve kuruluşların çalışmalarını açıklar.
3 3. Toplumun güncel sorunlarının çözümüne yönelik projeler hazırlar, uygular ve sonuçlarını değerlendirir.
4 4. Sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alır.
5 5. Toplumun güncel sorunları ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 a) Ders içeriğinin tanıtılması ve dönem çalışma planının oluşturulması. b) Seçki dosyası için gereken belgelerin öğretmen adaylarına iletilmesi. c) www.gencgonulluler.gov.tr adresindeki Genç Gönüllüler Portalı’nın tanıtılması. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilgi Sistemi (EBS) üzerinden ders içeriğinin incelenmesi. *www.gencgonulluler.gov.tr adresinden Genç Gönüllüler Portalı’nın incelenmesi
2
3
4 a) Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirilmesi ve uygulanacak projeye / projelere karar verilmesi. b) Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında 2.kurum ziyareti. *Ziyaret edeceği kurumla ilgili bilgi almak ve ön hazırlık yapmak.
5
6 a) Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında proje çalışmalarının sürdürülmesi. b) Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında 4.kurum ziyareti. *Proje çalışmalarına aktif olarak katılmak. *Ziyaret edeceği kurumla ilgili bilgi almak ve ön hazırlık yapmak.
7
8 a) Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında proje çalışmalarının sürdürülmesi. b) Fakülte bünyesinde Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında bir panel ya da konferans düzenlemesi için girişimde bulunulması. *Proje çalışmalarına aktif olarak katılmak. *Fakülte bünyesinde Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında bir panel ya da konferans düzenlemesi için girişimde bulunmak.
9
10 a) Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında proje çalışmalarının sürdürülmesi. b) Fakülte bünyesinde Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında bir panel ya da konferans düzenlemesi. *Proje çalışmalarına aktif olarak katılmak. *Fakülte bünyesinde Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında düzenlenecek bilimsel etkinlikle ilgili kendisine verilen görevleri yapmak.
11 a) Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında proje çalışmalarının sürdürülmesi *Proje çalışmalarına aktif olarak katılmak.
12
13 a) Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında proje çalışmalarının sonlandırılması ve raporların hazırlanması. b) Öğretmen adaylarının, katılmışlarsa Genç Gönüllüler Portalı’ndaki projelerdeki çalışmalarına ilişkin rapor oluşturmaları. *Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamındaki proje çalışmaları ile ilgili raporları hazırlamak *Katılmışsa Genç Gönüllüler Portalı’ndaki çalışmalarına ilişkin rapor oluşturmak.
14 a) Dönemin genel değerlendirmesi ve Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında dönem içinde yapılan çalışmaları değerlendiren yazı yazılması. b) Seçki dosyalarının tamamlanarak proje danışmanına teslim edilmesi. *Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında dönem içinde yaptığı çalışmalarla ilgili değerlendiren yazısı yazmak. *Seçki dosyasını tamamlayarak proje danışmanına teslim etmek.
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 3