Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyal Bilgilerin Temelleri SBE 101 1 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. HÜLYA ÇELİK
Course Lecturers Doç.Dr. HÜLYA ÇELİK,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Sosyal bilimleri ve sosyal bilgileri karşılaştırarak farkını ortaya koymak ve Sosyal bilimlere ait temel kavramlarını açıklamak; Sosyal bilimlerin birbirleriyle ilişkilerini açıklamak; Sosyal bilgilerin tarihi, felsefi ve eğitsel temellerini açıklamaktır.

Course Content

Sosyal bilimler ve sosyal bilgiler kavramları; sosyal bilimlerde bilgi;sosyal bilimlerin temel kavramları; başlıca sosyal bilimler ve birbirleriyle ilişkileri; sosyal bilgilerin tarihi gelişimi; sosyal bilgiler programlarının geliştirilmesinde sosyal bilimlerin rolü; sosyal bilgiler öğretiminin felsefi, eğitsel ve tarihsel temelleri; sosyal bilgiler gelenekleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sosyal Bilgiler öğretiminde temel ilkeler, gelenek ve yaklaşımları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Sosyal bilimlerin birbirleriyle ilişkini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Sosyal bilimlerin ve sosyal bilgilerin tarihi gelişimini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Sosyal bilgiler öğretiminin felsefi, eğitsel ve tarihsel temellerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Sosyal bilgiler ve sosyal bilimlerin temel kavramlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Sosyal Bilgilerde sosyal bilimlerin yeri ve önemini açıklar Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Sosyal bilgiler programlarının geliştirilmesinde sosyal bilimlerin rolünü değerlendirir.. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler Kavramları
2 Sosyal Bilimlerin Tarihsel Gelişimi
3 Sosyal Bilgilerin Tarihsel Gelişimi
4 Sosyal Bilgiler Programı
5 Sosyal Bilgilerin Felsefi Temelleri
6 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Temel İlkeler, Gelenek ve Yaklaşımlar
7 Sosyal Bilgilerde Tarih ve Coğrafyanın Yeri ve Önemi
8 Sosyal Bilgilerde Sosyoloji ve Psikolojinin Yeri ve Önemi
9 Sosyal Bilgilerde Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Vatandaşlık ve İnsan Haklarının Yeri ve Önemi
10 Sosyal Bilgilerde İletişimin Yeri ve Önemi
11 Sosyal Bilgiler ve Yerel Toplum Çalışmaları
12 Sosyal Bilgilerde Sanat ve Müzelerin Yeri ve Önemi
13 Sosyal Bilgilerde Ekonominin Yeri ve Önemi
14 Sosyal Bilgilerde Arkeoloji ve Antropolojinin Yeri ve Önemi
Resources
Course Notes
Course Resources

[1]. İsmail Hakkı Demircioğlu (2007), Sosyal Bilgilerin Temelleri, Ankara: Pegem A Yayınları.
[2]. Cemil Öztürk (2006), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara: Pegem A Yayınları.
[3]. Münci Kapani (2000), Politika Bilimine Giriş, Ankara: Bilgi Yayınevi
[4]. Kıroğlu, K. (2008). Yeni İlköğretim Programları (1-5. Sınıflar)
[5]. Nuri Köstüklü (1999).Sosyal Bilimler ve Tarih Öğretimi, Ankara: Günay Ofset.
[6]. Refik Turan, Kadir Ulusoy (2011). Sosyal Bilgilerin Temellleri, Ankara: Pegem Akademi.
[7]. Ali Sinan Bilgili (2009). Sosyal Bilgilerin Temelleri, Ankara: Pegem Akademi.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sosyal bilgiler eğitimini destekleyen tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi gibi sosyal bilim disiplinlerine ilişkin teorik bilgiler kazanır. X
2 Etkin vatandaşlık için gerekli temel insan hakları ve vatandaşlık bilgisine sahip olur, demokratik eğitiminin önemini kavrar. X
3 3. Sosyal bilgiler öğretimde sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerinin kullanılmasının gereğini bilir ve uygun etkinlikler hazırlar. X
4 4. Geçmişten günümüze bilim ve teknolojinin gelişimini, teknoloji ve medya okuryazarlığının önemini kavrar.
8 8. Sosyal bilgilerde sanat ve müze eğitiminin önemini kavrar, müzede sosyal bilgiler öğretimi uygulama etkinlikleri hazırlar X
9 9. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, araştırma yöntemleri, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemlerini bilir
10 10. Sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 4 40
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 2 2
Final 1 10 10
Total Workload 91
Total Workload / 25 (Hours) 3.64
dersAKTSKredisi 4