Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Okullarda Rehberlik EBB 403 7 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. EYÜP ÇELİK
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Samet MAKAS

Arş. Gör. Eda BİÇENER

Course Category
Course Objective

Okullarda yürütülen rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili yeterli donanıma sahip olma.

Course Content

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, rehberliğin ortaya çıkması ve gelişimi, psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet türleri, eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik, kişisel rehberlik ve psikolojik danışma, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, özel eğitime psikolojik danışma ve rehberlik.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kişisel rehberlik hizmetlerinin öğretim basamaklarına göre değişen yönlerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Bireyi tanıma tekniklerini sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Rehberliği türlerine göre sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Okullarda yapılan doğrudan öğrenciye yönelik ve dolaylı PDR hizmetlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Mesleki gelişim kuramlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
7 Özel eğitim hizmetlerinde psikolojik danışmanların görev ve sorumluluklarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
8 Eğitsel rehberliğin amacını ve kapsamını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
9 Dünyada ve Türkiye’de rehberliğin tarihsel gelişimini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
10 Bireyin hangi alanda rehberlik gereksinimi olduğunu fark eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
11 Mesleki gelişim sürecini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
12 Okul ve sınıf PDR programlarının hazırlanması ve uygulanmasındaki süreci kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Eğitim Sürecinde Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
2 Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Başlıca Hizmet Türleri Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
3 Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
4 Eğitsel Rehberlik Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
5 Kişisel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
6 Akademik ve Kariyer Gelişimi Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
7 İş Birliği ve Konsültasyon Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
8 Ara Sınav
9 Öğrenciyi Tanıma Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
10 Bireyi Tanıma Teknikleri Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
11 Kapsamlı Okul Psikolojik Danışma Programları Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
12 Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
13 Mesleki Etik ve Yasal Konular Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
14 Okul Psikolojik Danışmanlığın Bugünü ve Yarını Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
Resources
Course Notes
Course Resources
Owen, K. (2015). Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma (4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık
Doğan, E. (2017). Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik (5.Baskı). Nobel Akademik Yayıncılık
Arı, Korkmaz, E. (2015). İlk ve Ortaöğretim Okullarında Rehberlik ve Danışmanlık Uygulamalı Yaklaşım. Eğitim Yayınevi
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 2 26
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 84
Total Workload / 25 (Hours) 3.36
dersAKTSKredisi 3