Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Özel Eğitim ve Kaynaştirma EBB 402 8 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. BEKİR FATİH MERAL
Course Lecturers
Course Assistants

Dr. Öğr. Üyesi Eda Demirhan,

Dr. Öğr. Üyesi Canan Sola Özgüç

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kaya

Öğr. Gör. Emrah Bilgiç

Arş. Gör. Ahmet Fidan

Arş. Gör. Damla Altın

Arş. Gör. Uğur Yassıbaş

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Özel eğitime gereksimi olan bireylerin eğitimi konusunda genel eğitim (kaynaştırma esaslı) ve ayrıştırma esaslı eğitim sınıflarında görev alacak öğretmen adaylarının özel eğitim ve kaynaştırma uygulamalarının önemine ve özel gereksinimli çocuklara yönelik farkındalıklarını ve yeterliklerini artırmaktır.  

Course Content

Özel eğitimle ilgili temel kavramlar; özel eğitimin ilkeleri ve tarihsel gelişimi; özel eğitimle ilgili yasal düzenlemeler; özel eğitimde tanı ve değerlendirme; öğretimin bireyselleştirilmesi; kaynaştırma

ve destek özel eğitim hizmetleri; ailenin eğitime katılımı ve aileyle işbirliği; farklı yetersizlik ve yetenek gruplarının özellikleri; farklı gruplara yönelik eğitim yaklaşımları ve öğretim stratejileri; sınıf

yönetiminde etkili stratejiler ve davranış yönetimi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tanıya bağlı (zihinsel yetersizlik, otizm gibi), çevresel (yoksulluk gibi) ve sosyal (dil ve kültür farklılıkları gibi) dezavantajlara bağlı gelişen yetersizlik türleri konusunda bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Özel gereksinimli bireylerle çalışırken temel eğitsel beceriler konusunda bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Özel eğitimin tanımını yapar, kapsadığı alan ve günümüz özel eğitim anlayışı konusunda bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Kaynaştırma esaslı ve ayrıştırma esaslı eğitimin farklarını ortaya koyarak tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Kaynaştırmanın evreleri, bileşenleri ve türleri hakkında bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Özel eğitim ve kaynaştırma uygulamalarında aile eğitiminin önemi konusunda bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Özel eğitimin tanımı, amaçları, kapsamı ve günümüz özel eğitim anlayışı Kaynakların ilgili bölümleri
2 Kaynaştırma uygulamalarının tanımı, kapsamı, evreleri, türleri ve ayrıştırma esaslı eğitimden farkları Kaynakların ilgili bölümleri
3 Özel eğitimde aile eğitimi ve önemi Kaynakların ilgili bölümleri
4 Zihinsel yetersizliği olan bireyler ve eğitimlerine ilişkin ipuçları Kaynakların ilgili bölümleri
5 Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireyler ve eğitimlerine ilişkin ipuçları Kaynakların ilgili bölümleri
6 Öğrenme güçlüğü olan bireyler ve eğitimlerine ilişkin ipuçları Kaynakların ilgili bölümleri
7 Ara sınav -
8 Dil ve Konuşma Bozukluğu olan bireyler ve eğitimlerine ilişkin ipuçları Kaynakların ilgili bölümleri
9 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan bireyler ve eğitimlerine ilişkin ipuçları Kaynakların ilgili bölümleri
10 Duygu ve Davranış Bozukluğu olan bireyler ve eğitimlerine ilişkin ipuçları Kaynakların ilgili bölümleri
11 Fiziksel Yetersizliği olan bireyler ve eğitimlerine ilişkin ipuçları Kaynakların ilgili bölümleri
12 Diğer Sağlık Sorunu (Süreğen Hastalık) veya Çoklu Yetersizliği olan bireyler ve eğitimlerine ilişkin ipuçları Kaynakların ilgili bölümleri
13 İşitme Yetersizliği olan ve Görme Yetersizliği olan bireyler ve eğitimlerine ilişkin ipuçları Kaynakların ilgili bölümleri
14 Dönem sonu (final) sınavı -
Resources
Course Notes <p> Turnbull, A. P., Turnbull, H. R., &amp; Wehmeyer, M. L. (2010).&nbsp;Exceptional lives: Special education in today&#39;s schools. Upper Saddle River, N.J: Merrill</p>
Course Resources

* Diken, İ. H. (Edt.). (2008). Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim (Students with Special Needs and Special Education). Ankara: Pegem Akademi.

* Akçamete, A. G. (2010). Genel eğitim okullarında özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim  (Students with special needs in general education schools and special education). (3. Baskı). Ankara: Kök Yayıncılık.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 80
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 5
1. Performans Görevi (Seminer) 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
2. Final 0
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 3