Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitimde Ahlak ve Etik EBB 308 6 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. SERHAT ARSLAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Öğrencilere Eğitim sürecinde Ahlak ve Etik, İş Etiği duyarlılığın kazandırılması için gerekli teorik ve pratik donanımların kazanılması.

Course Content

Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
2 Eğitimde ahlaki ve etik sorumluluk anlayışı edinebilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Proje / Tasarım,
3 Etik ve ahlak arasındaki farkı izah edebilme Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Bilimsel etik anlayışı içerisinde eğitimde karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler
2 Etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği;
3 Sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği
4 Eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler
5 Eğitim paydaşlarıyla ilişkilerde etik ilkeler
6 Eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları;
7 İş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar
8 Ara Sınav
9 Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler
10 Okulda ve eğitimde etik dışı davranışlar, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları
11 Okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar
12 Ahlaki/ etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmen
13 Öğrenci ödevlerinin değerlendirilmesi
14 Öğrenci ödevlerinin değerlendirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources

Eğitimde Ahlâk ve Etik, Mehmet Koçyiğit Esra Tekel Engin Karadağ , Nobel Yayın Dağıtım.

Eğitim ve Öğretimde Etik, İnayet Aydın , Pegem Akademi Yayıncılık.

Meslek Etiği, Nuran Öztürk Başpınar Demet Çakıroğlu, Nobel Yayın Dağıtım.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 25
1. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 3