Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Öğretim Ilke ve Yöntemleri EBB 203 3 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi DUYGU GÜR ERDOĞAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP DEMİRTAŞ, Dr.Öğr.Üyesi DUYGU GÜR ERDOĞAN, Arş.Gör.Dr. ASENA AYVAZ CAN, Doç.Dr. MUSTAFA BEKTAŞ, Doç.Dr. SERHAT ARSLAN, Doç.Dr. ÖMER FARUK VURAL,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Eğitimle ilgili temel kavramlar ışığında, program geliştirme sürecini anlamak; öğretim ilkelerini bilmek ve öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan model, strateji, yöntem ve teknikleri tanımak.

Course Content

Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi.

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİNİ BİLİR Tartışma, Sözlü Sınav,
2 TEMEL ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KARŞILAŞTIRIR Tartışma, Sözlü Sınav,
3 TEMEL ÖĞRENME MOTOD VE TEKNİKLERİNİ BİLİR Gösteri, Performans Görevi,
4 METOD VE TEKNİKLERİ KULLANABİLECEK BECERİLERİ GELİŞTİRİR Grup Çalışması, Performans Görevi,
5 EĞİTİM PROGRAMLARINDAKİ TEMEL KAVRAMLARI VE FİKİRLERİ BİLİR Anlatım, Sözlü Sınav,
6 EĞİTİM PROGRAMINI NASIL GELİŞTİRECEĞİNİ BİLİR Soru-Cevap, Ödev,
7 DERS PLANINI NASIL HAZIRLAYACAĞINI BİLİR Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 EĞİTİM PROGRAMININ TEMEL ÖĞELERİ
2 EĞİTİM PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ
3 EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN PLANLANMASI
4 EĞİTİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRMESİ
5 ETKİLİ ÖĞRENME VE ÖĞRETİMİN GENEL İLKELERİ
6 ÖĞRETME - ÖĞRENME MODELLERİ
7 ÖĞRETME - ÖĞRENME MODELLERİ
8 ÖĞRETME - ÖĞRENME STRATEJİLERİ
9 ARA SINAV
10 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
11 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
12 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
13 ÖĞRETİM STRATEJİ,YÖNTEM VE TEKNİKLERİN ETKİLİ KULLANILMASI
14 ÖĞRETİM STRATEJİ,YÖNTEM VE TEKNİKLERİN ETKİLİ KULLANILMASI
Resources
Course Notes
Course Resources

[1] Çelenk,S.  (Ed) (2017). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Pegem Akademi, Ankara.
[2] Sönmez, V. (2018). Öğretim İlke ve Yöntemleri.  Anı Yayıncılık
[3] Erginer, E. (2015) Öğretim İlke ve Yöntemleri.  Pegem Akademi, Ankara.

[4] Gömleksiz, M.N. (2018). Öğretim İlke ve Yöntemleri.  Asos Yayinevi

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sosyal bilgiler eğitimini destekleyen tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi gibi sosyal bilim disiplinlerine ilişkin teorik bilgiler kazanır.
2 Etkin vatandaşlık için gerekli temel insan hakları ve vatandaşlık bilgisine sahip olur, demokratik eğitiminin önemini kavrar.
3 3. Sosyal bilgiler öğretimde sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerinin kullanılmasının gereğini bilir ve uygun etkinlikler hazırlar. X
4 4. Geçmişten günümüze bilim ve teknolojinin gelişimini, teknoloji ve medya okuryazarlığının önemini kavrar.
5 5. Karakter ve değer eğitiminin sosyal bilgiler eğitimindeki yeri ve önemini kavrar.
6 6. Sosyal Bilgiler eğitimine yönelik özel öğretim yöntemlerini öğretim programlarına uygun biçimde etkinlikler hazırlayarak uygular X
7 7. Afetlere ilişkin temel kavramları bilir, afet yönetiminde etik değerleri açıklar, proje örnekleri sunar.
8 8. Sosyal bilgilerde sanat ve müze eğitiminin önemini kavrar, müzede sosyal bilgiler öğretimi uygulama etkinlikleri hazırlar X
9 9. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, araştırma yöntemleri, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemlerini bilir X
10 10. Sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
11 11. Sosyal bilgiler eğitiminde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve öğretmenlik mesleğine ilişkin becerileri edinir X
12 12. Öğretimi, özel eğitim ve kaynaştırma eğitimine ihtiyacı olan öğrencilere göre planlama ve uygulama yetkinliğine sahip olur. X
13 13. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
14 14. Sosyal bilgiler eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
15 15. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 85
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 2 26
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 77
Total Workload / 25 (Hours) 3.08
dersAKTSKredisi 3