Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Dili II TUR 102 2 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. GÖKHAN EKŞİ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi EROL EROĞLU, Öğr.Gör. EMİNE ŞULE ERTÜRK ANIKLI, Öğr.Gör. ÖZLEM YAHŞİ, Öğr.Gör. HÜRDÜNYA ŞAHAN, Öğr.Gör.Dr. ÖZLEM DÜZLÜ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Öğrencinin Türkçenin özelliklerini bilmesini, dili doğru ve etkili kullanabilmesini ve toplum içinde kendini daha iyi ifade edebilmesini sağlamak

Course Content

Öğrencinin Türkçenin özelliklerini bilmesini, dili doğru ve etkili kullanabilmesini ve toplum içinde kendini daha iyi ifade edebilmesini sağlamak

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 A. Dersin amacı ve işleyişi, dilin tanımı ve insan hayatındaki yeri B. konuşma dili ile yazı dili arasındaki farklar.
2 A. Dilin özellikleri, B. Okuma ve anlama yöntemleri, noktalama işaretleri
3 A. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Lehçe, şive ve ağız arasındaki farklar? Türk dilinin lehçe, şive ve ağızları, B. noktalama işaretleri
4 A. Türk dilinin tarihi gelişimi ve belli başlı eserleri, B. Yazım kuralları
5 A. Ses bilgisi ve Türkçenin ses özellikleri, B. Kültürün değişen ve değişmeyen unsurları
6 A. Kökler ve ekler, B. Yazı türleri: Şiir. Yazmada plan, iyi bir plan nasıl yapılır? C. Form yazıları: dilekçe, tutanak, rapor?
7 A. Sözcük Türleri, B. Roman ve hikâye türleri, C. Sözlük kullanımı
8 A. Söz öbekleri, B. Klasik kurmaca türler, C. Ödev, proje hazırlama, D. Yazılı Ve Görsel Medyada Dil Yanlışları
9 A. Cümlenin ögeleri ve cümle türleri, B. Kullanmalık Metinler: Tiyatro, senaryo. C. Yazı için ön hazırlıklar
10 A. Cümle üstü dil yapıları: paragraf ve metin. B. İşlevsel Türler: Makale-Eleştiri C. İletişim kazaları: Genel iletişimde ne tür hatalar yapıyoruz?
11 A. Anlam Bakımından Sözcükler, B. İşlevsel Türler: Deneme ? Fıkra-Gazete Köşe yazısı-Söyleşi C. Paragraf yazımı; paragraf türleri ve özellikleri
12 A. Türkçenin söz varlığı: Deyim, Atasözü ve Kalıp Sözler, B. İşlevsel Türler: Mektup, Gezi Yazısı, Anı, Günlük?C. Dil Yanlışları (Anlatım Bozuklukları).
13 A. Türkçenin güncel sorunları, B. Sözlü anlatım (Diksiyonda dikkat edilecek ana özellikler
14 A. Genel tekrar, B. Bilimsel yazılar, C. Sözlü anlatım (Diksiyonda dikkat edilecek ana özellikler)
Resources
Course Notes
Course Resources

Akerson, F. (2008). Türkçe Örneklerle Dile Genel Bir Bakış, Multilingual, 2. Bsk. İstanbul, 282 s.
Aksan,D. (1990). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK, Ankara,
Aktaş, Ş.; Gündüz, O. (2011) Yazılı ve Sözlü Anlatım Kompozisyon Sanatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 330 s.
Atasoy, F.O. (2010). Türkçede Noktalama, Özel Kitaplar, İstanbul, 530 s.
Ateş, K. (2011). Türk Dili, İmge Kitabevi, 10. Bsk, İstanbul, 419 s.
Caferoğlu, A. (1984). Türk Dili Tarihi, Enderun Kitabevi, İstanbul, 246 s.
Demir, N.; Yılmaz, E. (2009). Türk Dili El Kitabı, Grafiker Yayınları, 4. Bsk. Ankara, 269 s.
Eker, S. (2009). Çağdaş Türk Dili, 5. Bsk, İstanbul, 584 s.
Ergin, M. (1972). Türk Dil Bilgisi,
Ergüzel, M.; Gülsevin, G.; Boz, E.; Yaman, E. (2011). Üniversiteler İçin Türk Dili (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Savaş Yayınevi, Ankara, 408 s.
Özkan, M.; Sevinçli, V. (2008). Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, 3F Yayınevi, İstanbul, 279 s.
Özkan, Mustafa. Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Filiz Kitabevi, İstanbul 2001.
Paçacıoğlu, B. (2010). Türk Dili ve Kompozisyon, Hat Yayınevi, 368 s.
Yılmaz, Y. (2010). Türkçede Dil Yanlışları, Özel Kitaplar, İstanbul, 320 s.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5