Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi II ATA 102 2 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. BETÜL YAZĞAN
Course Lecturers Öğr.Gör. AYNUR ÇÖMLEKÇİ, Öğr.Gör.Dr. HATİCE AKAN, Öğr.Gör. ADEM ARI,
Course Assistants

Öğretim Elemanları

Course Category
Course Objective

Atatürk´ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak dersin bir diğer amacı da öğrencilere, Atatürk´ün siyasi ve sosyal alanlardaki devrimlerini öğretmektir.

Course Content

Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes <p> [1] http://www.aiit.sakarya.edu.tr/</p>
Course Resources

1. Kemal Atatürk, Nutuk I, II, III, İstanbul, 1967.
2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, III, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1990.
3. Mehmet Alpargu-İsmail Özçelik-Nuri Yavuz, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara, 2003.
4. ?Atatürk? maddesi, İslam Ansiklopedisi, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1990.
5. Atatürk İnkılabı, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990.
6. Atatürkçülük, I, II, III, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1983.
7. Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, İzmir, 1987.
8. Meclis-i Mebusan Zabıt Cerideleri
9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi

Week Documents Description size
1 1.Hafta PDF 0.06 MB
1 1.Hafta Video 0.22 MB
2 2.Hafta PDF 0.21 MB
2 2.Hafta Video 133 MB
3 3. Hafta PDF 0.21 MB
3 3. Hafta Video 159.89 MB
4 4. Hafta PDF 0.21 MB
4 4. Hafta Video 130.5 MB
5 5. Hafta PDF 0.23 MB
5 5. Hafta Video 149.45 MB
6 6. Hafta PDF 0.2 MB
6 6. Hafta Video 103.89 MB
7 7. Hafta PDF 0.22 MB
7 7. Hafta Video 128.83 MB
8 8. Hafta PDF 0.22 MB
9 9. Hafta PDF 0.22 MB
9 9. Hafta Video 36.88 MB
8 8. Hafta Video 47.17 MB
10 10. Hafta PDF 0.23 MB
10 10. Hafta Video 58.41 MB
11 11. Hafta PDF 0.23 MB
12 12. Hafta PDF 0.23 MB
11 11. Hafta Video 146.75 MB
12 12. Hafta Video 71.02 MB
13 13. Hafta PDF 0.25 MB
13 13. Hafta Video 80.75 MB
14 14. Hafta PDF 0.21 MB
14 14. Hafta Video 135.17 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 90
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 3