Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Öğretim Teknolojileri EBB 207 3 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. MÜBİN KIYICI
Course Lecturers Öğr.Gör. SELÇUK SIRRI TERCAN, Öğr.Gör. AYDIN KİPER, Dr.Öğr.Üyesi ZELİHA DEMİR KAYMAK, Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN,
Course Assistants

Arş. Gör. Nazire Burçin HAMUTOĞLU

Course Category
Course Objective

Öğretim teknolojisini anlayabilme, öğretim teknolojisinin önemini kavrama, öğretim teknolojisini öğrenme ve öğretme yöntemleri ile uygulayabilme, eğitimde bilgi teknolojilerinin etkilerini kavrayabilme, ülkemizdeki ve dünyadaki uygulamalarından haberdar olma, öğretim materyali tasarlama konusunda güncel bilgiye sahip olma.
Öğretim teknolojilerine ilişkin kavramları tanımlayabilme. Temel materyal hazırlama yaklaşımlarını açıklayabilme. Öğretim materyali tasarlamada güncel kuram ve süreçleri bilme. Öğrenme yaklaşımlarını bilme ve materyal tasarlama süreçlerini bu yaklaşımlar bağlamında gerçekleştirebilme. Eğitim ortamlarında kullanılacak materyalleri sınıflayabilme. Eğitim ortamlarında kullanılacak materyalleri amaca göre öğretim sürecine uygun olarak geliştirebilme. Eğitimde bilgi teknolojilerinin nasıl kullanıldığını açıklayabilme. Eğitim ortamlarında hazırlanan materyalleri süreç ve ürün açısından değerlendirebilme.

Course Content

Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri.

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eğitim ortamlarında bilgi teknolojilerinin kullanımının önemini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Öğretim teknolojilerinin eğitim süreçlerine etkilerini tartışır. Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Sınav ,
3 Öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımları açıklar. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
4 Öğretim materyallerini geliştirmeye yönelik tasarım ilkelerini açıklar. Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Ödev, Proje / Tasarım,
5 Öğretim teknolojisinin önemini analiz eder. Tartışma, Gösterip Yaptırma, Sınav ,
6 Eğitim ortamlarında kullanılacak öğretim teknolojilerini sınıflar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
7 Öğretim materyallerini amaca uygunluğu ve işlerliği açısından değerlendirir Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Sınav ,
8 Öğretim teknolojisi kavramını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
9 Ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim süreçlerinde öğretim teknolojilerine yönelik güncel uygulamaları karşılaştırır. Anlatım, Tartışma, Ödev, Proje / Tasarım,
10 Öğretim teknolojisini öğrenme ve öğretme yöntemleri ile bağdaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel kavramlar. Eğitimin, teknolojinin, eğitim teknolojisinin ve öğretim teknolojisinin tanımı.
2 Öğretim teknolojisi ve bilim arasındaki ilişki. Öğretim teknolojisinin ilgi alanları.
3 Eğitimde bilgi teknolojileri. Öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması.
4 Öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar
5 Ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim süreçlerinde öğretim teknolojilerine yönelik güncel uygulamalar
6 Öğretim materyali geliştirmede tasarım ilkeleri.
7 Öğretim materyali geliştirmede öğrenme ve öğretme yöntemleri
8 Ara sınav
9 İnternetin tanımı. İnternet ve eğitim uygulamaları.
10 Web 2.0’ın tanımı ve içeriği.
11 Öğretim teknolojileri olarak web 2.0 araçları
12 Alana özgü nesne ambarı
13 Tematik öğretim materyali
14 Öğretim materyallerinin değerlendirmesi
Resources
Course Notes
Course Resources

[1] Kıyıcı, M., Horzum, MB., Akgün, ÖA., Kiper, A., Kırksekiz, A., Demir Kaymak, Z., İşbulan, O., Uysal, M., Tercan, SS., Albayrak, E., Hamutoğlu B., Çam, E., Canan Güngören, Ö., Duman, İ, Gökmen, ÖF. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Ders notu.

[2] Öğretim Programları https://ttkb.meb.gov.tr

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 3 3
Ödev 1 2 2
Performans Görevi (Uygulama) 1 3 3
Final 1 2 2
Total Workload 75
Total Workload / 25 (Hours) 3
dersAKTSKredisi 3