Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eski Türk Edebiyati I TRE 241 3 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. ENGİN ÖMEROĞLU
Course Lecturers Öğr.Gör.Dr. ENGİN ÖMEROĞLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Klasik Türk Edebiyatını, Türk edebiyatının bir parçası olarak kavrayıp meşhur şair ve eserleri tanıtmak, edebiyat bilgisini geliştirmek.

Course Content

Eski Türk Edebiyatı derslerinde metin incelemelerine giriş, eski Türk edebiyatını öğretimini öğrenmek, eski edebiyatta nazım biçimlerinin her birini, yapıları ve özellikleriyle birlikte anlamak ve tanımak, metinlerin taşıdıkları anlamları doğru ve etkin bir biçimde kavramak, şairin veya okurun metni oluştururkenki amacını anlamak, metinlerin insanların kişiliklerinin, tercihlerinin ve bakış açılarının üzerindeki etkisini görmek, metinlerin yazarlarının ilgilerine ve bakış açılarına göre nasıl ustalıkla oluşturulduğunu okuyucuların algılamalarına bakarak kavramaya çalışmak.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eski Türk Edebiyatının manzum ve mensur türlerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Eski Türk Edebiyatının Türk edebiyatı içindeki yerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Eski Türk Edebiyatının biçimsel ve muhteva özelliklerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Eski Türk Edebiyatının Tanımı ve Çerçevesi
2 Adlandırma Sorunu, Eski Türk Edebiyatının Dayandığı Ortak Kültür
3 Eski Türk Edebiyatında Dil, Divan Şiiirinin Geleneksel Özellikleri
4 Divan Şiiirinde Biçim ve Âhenk, Divan Şiiirinde Muhteva
5 Eski Türk Edebiyatında Nesir
6 Beyitlerden Oluşan Nazım Biçimleri.
7 Dört Mısralı Nazım Biçimleri
8 Bendlerden Oluşan Nazım Biçimleri
9 Ara Sınav-Vize
10 Türk Şiirinde Aruz, Aruzla İlgili Temel Kurallar ve Terimler
11 Türk Şiirinde Kullanılan Aruz Vezinleri
12 Eski Türk Edebiyatında Ölçü ve Kafiye
13 Kafiye ile ilgili Terim ve Kurallar
14 Edebi Sanatlar ve Özellikleri
Resources
Course Notes
Course Resources

Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Antolojisi, İstanbul: Yapı-Kredi Yayınları, 1999.
Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi Belagat, İstanbul: Bilimevi Kitabevi, 2000.
Yekta Saraç, Klasik edebiyat bilgisi : biçim-ölçü-kafiye, 2. bs. İstanbul : 3F Yayınevi, 2007
Mazıoğlu, Hasibe (1957). Nedim’in Divan Şiirine Getirdiği Yenilik. Ankara: Türkiye İş Bankası.
Yorulmaz, Hüseyin (1996): Divan Edebiyatında Nâbî Ekolü, Eski Şiirde Hikemiyat, İstanbul: Kitabevi Yay.
Haluk İpekten. Fuzuli: Hayatı, edebi kişiliği ve bazı şiirlerinin açıklamaları. Ankara : Akçağ Yayınları, 1991.
Sedit Yüksel. Şeyh Galip : eserlerinin dil ve sanat değeri. Ankara : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 1963.
Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım ve Nesir, Ankara: Akçağ Yayınları, 2002.
Haluk İpekten. Baki: hayatı, edebi kişiliği ve bazı şiirlerinin açıklamaları. Ankara : Akçağ Yayınları, 1993.
Şener Demirel, Tahirü?l-Mevlevi (Olgun)?dan metin şerhi örnekleri, Ankara: Araştırma Yayınları, 2005.

Week Documents Description size
0 aruz Bu dosyada aruz vezni ile ilgili teorik bilgileri göreceksiniz 0.24 MB
0 aruz GENEL ARUZ BİLGİLERİ 0.24 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
2. Kısa Sınav 20
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 1 2 2
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 3 10 30
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 67
Total Workload / 25 (Hours) 2.68
dersAKTSKredisi 3