Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Dil Bilgisi Iv TRE 236 4 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA ALTUN
Course Lecturers Doç.Dr. MUSTAFA ALTUN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Sözdizimi, Türkiye Türkçesi söz diziminin genel özellikleri-ilkeleri; belirtme öbekleri; cümle, cümlenin öğeleri, türleri, cümle çözümlemelerini uygulamalı olarak öğrencilere kavratmaktır.

Course Content

Cümle bilgisi, sözdizimi, Türkiye Türkçesi söz diziminin genel özellikleri-ilkeleri; belirtme öbekleri; cümle, cümlenin ögeleri, türleri, cümle çözümleme.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkiye Türkçesinin söz dizim özelliklerini, yapı ve anlam bakımından tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Cümle içinde kelime gruplarını çözümler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Cümle öğelerini örnekler üzerinde çözümler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Anlamına göre cümleleri örnekler üzerinde çözümler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Yüklemine göre cümleleri örnekler üzerinde çözümler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Yapılarına göre cümleleri örnekler üzerinde çözümler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Söz diziminin temel kavramları, Türkiye Türkçesinin genel söz dizimi özellikleri
2 Kelime grupları: İsim ve sıfat tamlamaları
3 Kelime grupları: İyelik, edat, bağlama grupları
4 Kelime grupları: yönelme, bulunma, ayrılma, belirtme grupları
5 Kelime grupları: sayı, ünvan grupları
6 Cümlenin ögeleri: Özne, Yüklem
7 Cümlenin ögeleri: Nesne, Dolaylı Tümleç
8 Cümlenin ögeleri: Zarf Tümleci, Edat Tümleci
9 Ara Sınav
10 Cümle türleri: anlamına, yüklemin yerine ve türüne göre
11 Cümle türleri: yapısına göre, basit, birleşik cümleler
12 Cümle türleri: yapısına göre, sıralı, bağlı ve karma cümleler
13 Konuları pekiştirici cümle çözümlemeleri
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes <p> C&uuml;mle Bilgisi Ders Notları http://www.dilbilimi.net/ders_notlari.htm#cumlemetinbilgisi</p>
Course Resources

AÇIKGÖZ, Halil-YELTEN, Muhammet (2005), Kelime Grupları, Doğu Kütüphanesi, 291 s.

AKTAN, Bilal (2009), Türkiye Türkçeninin Sözdizimi, Gazi Kitabevi, 188 s.

ALTUN, Mustafa (2011), Türkçede Kelime Grupları Çözümlemeleri-Türk Romanlarından Örneklerle, MVT Yayıncılık, 134 s.

ATABAY, Neşe-ÖZEL, Sevgi-ÇAM, Ayfer (1981), Türkiye Türkçesinin Sözdizimi, TDK, Ankara, 131 s. (2003), Papatya Yayınları.

BURDURLU, İbrahim Zeki (1982), Uygulamalı Cümle Çözümlemeleri, İstanbul.

DİZDAROGLU, Hikmet (1976), Tümcebilgisi, TDK, Ankara, 522+2 s.(doğru-yanlış cetveli).

ERDOĞAN, Metin (2006), Kelime Grupları ve Cümle Bilgisi, Nobel Yayın Dağıtım, 212 s.

HATİPOĞLU, Vecihe (1972), Türkçenin Sözdizimi, Ankara

KARAHAN, Leyla (1991), Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara, (2006, Akçağ Yayınlaır, 192 s.).

KARAAĞAÇ, Günay (2009), Türkçenin Söz Dizimi, Kesit Yayınları, İstanbul, 209 s.

KÜKEY, Mazhar (1975), Türkçenin Sözdizimi, Ankara

KÜLTÜRAL, Zuhal (2009), Türkiye Türkçesi Cümle Bilgisi, Simurg Kitabevi, 172 s.

MEHMEDOĞLU, Alaeddin (2001), Türk Dilinde Bağımlı Birleşik Cümle Söz Dizimi, Aşiyan Yayınları, 359 s.

ÖZKAN, Mustafa, SEVİNÇLİ, Veysi (2008), Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, 3 F Yayınevi, İstanbul, 279 s.

ÖZMEN, Mehmet (2013), Türkçenin Sözdizimi, Karahan Kitabevi, 233 s.

ŞİMŞEK, Rasim (1987), Örneklerle Türkçe Sözdizimi, Trabzon.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi) X
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
13 Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenler. (Genel Kültür)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 10 10
Final 1 1 1
Total Workload 80
Total Workload / 25 (Hours) 3.2
dersAKTSKredisi 3