Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Dil Bilgisi Iii TRE 239 3 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA ALTUN
Course Lecturers Doç.Dr. MUSTAFA ALTUN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Dilde kullanılan birimleri bağlam içindeki kullanımlarına göre belirlemek, sözcükleri yapı, anlam, işlev ve değer bakımından değerlendirebilecek yeterli akademik bilgiye sahip olmak.

Course Content

Sözcük ve sözcük bilgisi çalışmaları; ad (isim), önad (sıfat), adıl (zamir), belirteç (zarf); eylem (fiil); ilgeç (edat), bağlaç, ünlem; uygulama çalışmaları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dilbilgisi ve dil bilimin temel terimlerini, kavramlarını ve ilkelerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Sözcükleri bağlam içindeki kullanımlarına göre tanırlar ve belirleyebilirler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Sözcükleri bağlam içindeki kullanımlarına göre tür, işlev, yapı bakımından analiz edebilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Sözcüğün yapısı ve anlamıyla ilgili dil yanlışlarını ayırt eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Sözcükleri türlerine göre sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Sözcük türleri arasındaki ilişkileri değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sözcük nedir?
2 Adlar
3 Adlar
4 Sıfatlar
5 Sıfatlar
6 Zamirler
7 Vize Haftası
8 Zarflar
9 Edatlar
10 Bağlaçlar
11 Ünlemler
12 Fiiller
13 Fiiller
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes <p> S&ouml;zc&uuml;k T&uuml;rleri (Mustafa Altun) http://www.dilbilimi.net/Sozcuk_Turleri.pdf</p>
Course Resources

ATABAY, Neşe, KUTLUK, İbrahim, ÖZEL, Sevgi (2003), Sözcük Türleri, Papatya Yayınları.

DELİCE, İbrahim (2008), Sözcük Türleri, Asitan Yayınları.

DEMİR, Necati (2018), Türkçe Sözcük Bilgisi, Altınordu Yayınları.

DEMİR, Nurettin, YILMAZ, Emine, Tahir Nejat Gencan (2011), Türkçe Biçim Bilgisi, (Editör: Hülya PİLANCI), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

ERGİN, Muharrem (2000), Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri İçin Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım Yayın.

KORKMAZ, Zeynep (2017), Türkiye Türkçesi Grameri: Şekil Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi) X
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
15 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve öğretmenlik mesleğine ilişkin becerileri edinir. (Meslek Bilgisi) X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 10 10
Final 1 1 1
Total Workload 80
Total Workload / 25 (Hours) 3.2
dersAKTSKredisi 3