Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkçe Öğretim Programlari TRE 230 4 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ALPASLAN OKUR
Course Lecturers Öğr.Gör. ERDAL ÖZCAN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Türkçe öğretim programları hakkında yeterli bilgi sahibi olmak, güncel programın uygulanışı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Course Content

Geçmişten günümüze Türkçe dersi öğretim programlarının incelenmesi ve güncel program üzerinden uygulama örnekleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkçe öğretim programı kullanarak ders içeriği hazırlayabilir. Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Türkçe öğretim programlarının içeriğini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Güncel ve eski öğretim programları hakkında bilgi kazanır. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Program kavramı
2 Amaç, özel amaç, hedef, kazanım kavramları
3 1924 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programı
4 1929 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programı
5 1931-1932 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programı
6 1938 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programı
7 1949 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programı
8 1962 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programı
9 1981 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programı
10 2006 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programı
11 2018 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programı
12 Uygulama örnekleri
13 Uygulama örnekleri
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 72
Total Workload / 25 (Hours) 2.88
dersAKTSKredisi 3