Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yeni Türk Edebiyati II TRE 234 4 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Türk Edebiyatının önemli bir dönemini kavratarak, öğrencilerin 1908 – 1923 yılları arasındaki siyasi ve edebî gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak. Bu dönemde ortaya çıkan ve Cumhuriyet dönemini de etkileyen bazı fikir akımlarını kavratmak.

Course Content

Milli edebiyat dönemindeki düşünce hareketleri, bu hareketlerin ortaya çıkardığı edebiyat yönelimlerinin eserler üzerinden incelenmesi, Milli Edebiyat döneminin 20. yy Türk edebiyatına etkileri, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında 50’li yıllara kadar olan gelişmeler, düzyazı, şiir ve tiyatro alanında ortaya çıkan önemli eserlerin incelenmesi, bu dönemlere ait önemli edebiyatçıların belirgin özellikleriyle tanıtılması.

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 3. Millî edebiyat dönemindeki fikir akımlarını tanır, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 4. Bu dönemin edebî topluluklarını ve ilkelerini öğrenir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
4 1. Millî Edebiyat özelliklerini kavrar, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 2. Bu dönemin önemli sanatçılarını ve eserlerini ayrıca sanat anlayışlarını öğrenir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
6 5. Bu dönemde ortaya çıkan edebî türleri belirgin özellikleri ile kavrar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin İçeriğinin tanıtımı, Kaynaklar ve ödev açıklamalarının yapılması
2 Millî Edebiyat Kuruluşu, Mensupları, Düşünce Akımları ve Edebiyata Tesirleri,Dernekler
3 Ömer Seyfettin, Genç Kalemler mecmuası ve Yeni Lisan makalesi Türkçüler,İslâmcılar vb.
4 Ömer Seyfettin, Boykotaj Düşmanı (Hikâye incelemesi)
5 Ziya Gökalp Türkçülüğün Esasları, Lisan şiiri
6 Mehmet Akif, Süleymaniye Kürsüsünden Bir Parça, Dirvas Şiiri
7 Yahya Kemâl Beyatlı, Açık Deniz, Ezansız Semtler
8 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, Cumhuriyet Dönemi romanı
9 ARA SINAV
10 Hecenin Beş Şairi Faruk Nafiz Çamlıbel. Han Duvarları, Hâlit Fahri, Aruza Veda
11 Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
12 Garip Hareketi Orhan Veli - Kitabe-i Seng-i Mezar
13 Tanpınar - Saatleri Ayarlama Enstitüsü
14 Dönemin Değerlendirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources

Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri,

İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı,

Ali İhsan Kolcu Millî Edebiyat I - II, Salkımsöğüt yay., 2007,

Şerif Aktaş Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi I - II, Akçağ yay., Ankara 1996, 1998

Week Documents Description size
2 Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar 0.02 MB
2 O Belde 0.03 MB
0 Fecr-i Ati Beyannamesi 2.32 MB
4 Boz Eşek 0.05 MB
5 Yahya Kemâl ve Geleneği Yanlış Yerde Aramak 0.12 MB
5 Ney 0.03 MB
5 Safahat-ı Şiir ve Fikir0001 0.58 MB
5 Safahat-ı Şiir ve Fikir0003 0.48 MB
5 Safahat-ı Şiir ve Fikir0005 0.51 MB
6 Mösyö Dr. Kunos İgnaz 0.01 MB
6 MAKALE Edeb. Siyaset Sarmalı 0.65 MB
7 GENÇ KALEMLER 11.3 MB
7 Lisan 0.03 MB
7 Turan 0.02 MB
8 Ezansız Semtler 0.02 MB
9 Açık Deniz 0.03 MB
9 Ses Yahya Kemâl 0.02 MB
11 Faruk Nafiz 0.02 MB
11 HAN DUVARLARI 0.02 MB
11 Halid Fahri Aruza Veda 0.02 MB
13 Kitabe-i Seng-i Mezar 1 0.01 MB
13 ORHAN VELİ NAHİT HANIM 0.82 MB
12 Peyami Safa 0.39 MB
12 Yıllar sonra yeniden Peyami Safa-İ.GÜLEÇ 0.03 MB
12 MATMAZEL NORALİYA'NIN KOLTUĞU 0.02 MB
10 DERLEME SÖZLÜĞÜ 12 C,LT 2.87 MB
10 TARAMA SÖZLÜĞÜ 1 CİLT 2.44 MB
10 TARAMA SÖZLÜĞÜ 8 C,LT 3.76 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar. (Alan Bilgisi) X
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi) X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 3 6
Final 1 15 15
Total Workload 75
Total Workload / 25 (Hours) 3
dersAKTSKredisi 3