Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Halk Edebiyati II TRE 232 4 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Arş.Gör. FATİH MEHMET TULUMCU
Course Lecturers Arş.Gör. FATİH MEHMET TULUMCU,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Türk edebiyatının bir alanı olan Türk halk kültürü ve edebiyatının öğrenilmesi. Türk halk edebiyatının şekil ve muhteva özelliklerinin kavranılması. Türk edebiyatı içinde halk edebiyatının yeri ve etkisinin kazanılması. Türkçenin gelişiminde halk edebiyatının rolünün fark edilmesi. 

Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkçenin gelişim alanlarını yakından tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Anonim Türk halk edebiyatının özelliklerini ve türlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Anonim halk edebiyatı ürünlerinin eğitim ve öğretim açısından değerlendirir. Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Anonim Türk halk edebiyatı nazmı
2 Mani
3 Türkü
4 Ağıt
5 Ninni-Tekerleme
6 Bilmece
7 Atasözleri ve Deyimler
8 Anonim Türk halk edebiyatı nesri
9 Ara sınav-vize
10 Mit, Mitoloji
11 Efsane, Masal
12 Destan
13 Fıkra, Alkış ve Kargış
14 Halk Tiyatrosu, Orta Oyunu, Gölge Oyunu
Resources
Course Notes
Course Resources

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay. Ankara

Erman Artun, Türk Halkbilimi, Kitabevi, İstanbul

Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Kitabevi, İstanbul

Pertev Naili Boratav, Halk Edebiyatı Dersleri, K.B. Yay. Ankara

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 3 3
Final 1 5 5
Total Workload 56
Total Workload / 25 (Hours) 2.24
dersAKTSKredisi 2