Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Halk Edebiyati I TRE 235 3 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Arş.Gör. FERİDE İDİ TULUMCU
Course Lecturers Arş.Gör. FERİDE İDİ TULUMCU,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Türk edebiyatının bir alanı olan Türk halk kültürü ve edebiyatının öğrenilmesi. Türk halk edebiyatının şekil ve muhteva özelliklerinin kavranılması. Türk edebiyatı içinde halk edebiyatının yeri ve etkisinin kazanılması. Türkçenin gelişiminde halk edebiyatının rolünün fark edilmesi. 

Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk halk edebiyatının kaynakları öğrenilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Türk halk edebiyatının türleri öğrenilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Türkçenin gelişiminde halk edebiyatının yeri öğrenilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk halk edebiyatının kaynakları
2 Halk edebiyatı ve halk bilimi arasındaki ilişki
3 Yazılı ve sözlü kaynaklar
4 İslamiyet öncesi Türk edebiyatı
5 İslamiyet sonrası Türk halk edebiyatı
6 Nazma ve nesre dayalı halk edebiyatı ürünleri
7 Dini ve tasavvufi halk edebiyatı
8 Aşıklık geleneği ve aşık edebiyatı
9 Ara sınav- vize
10 Halk edebiyatında biçim ve tür
11 Halk edebiyatında üslup
12 Halk edebiyatının konuları
13 Halk edebiyatının yeni ve eski Türk edebiyatına etkisi
14 Türk dünyası halk edebiyatının anonim eserleri
Resources
Course Notes
Course Resources

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay. Ankara

Erman Artun, Türk Halkbilimi, Kitabevi, İstanbul

Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Kitabevi, İstanbul

Pertev Naili Boratav, Halk Edebiyatı Dersleri, K.B. Yay. Ankara

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
2. Kısa Sınav 20
1. Ödev 10
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 10 10
Final 1 5 5
Total Workload 66
Total Workload / 25 (Hours) 2.64
dersAKTSKredisi 3