Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Dil Bilgisi I TRE 135 1 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GEDİZLİ
Course Lecturers Doç.Dr. MUSTAFA ALTUN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Dilin temel yapı birimlerinden biri olan sesleri ve Türk dilinin seslerini ve ses özelliklerini öğrencilere öğretmek.

 

Course Content

Dili oluşturan temel yapı birimi olan sesleri, özelliklerini, değerini ve işlevini; Türkçenin seslerinin özellikleri, türleri ve ses olaylarının oluşturduğu yapısal değişim ve dönüşümlerin sonuçlarıyla oluşan dil olaylarının izah edilmesini ve ses biliminin temel kavramları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kelimeleri ses özelliklerine göre açıklayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Türk dil bilgisi içinde ses bilgisinin önemini açıklayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Seslerin uğradığı değişimleri ses bilgisinin ilke ve yöntemleriyle izah edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Türkçenin seslerini, özelliklerini ve türlerini açıklayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Kelimelerin ses özelliklerine göre uğradığı ses olaylarıyla açıklayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Türkçedeki kelimelerin ses özelliklerine göre Türkçe olup olmadıklarını açıklayabilir. Anlatım, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türkçenin tarihsel gelişimi ve yayılma alanı;
2 Türk dilleri ailesi -
3 Ses Bilgisinin temel kavramları ve kaynakları
4 Ses nedir? Sesin oluşumu, yapısı ve özellikleri
5 Türkiye Türkçesinin ses bilgisi özellikleri; sesler (ünlü ve ünsüzler), ünlü ve ünsüzlerin özellikleri.
6 Türkiye Türkçesinin ses bilgisi özellikleri; ses uyumları (ünlü uyumu, ünsüz uyumu).
7 Türkiye Türkçesinin ses bilgisi özellikleri; ses (ünlü ve ünsüz) değişmeleri; (darlaşma, yuvarlaklaşma, benzeşme, ayrışma, türeme).
8 Türkiye Türkçesinin ses bilgisi özellikleri; ses (ünlü ve ünsüz) değişmeleri; (düşme, ötümlüleşme, ötümsüzleşme, kaynaşma, ünlü çatışması, ikizleşme).
9 Ara Sınav
10 Türkiye Türkçesinin ses bilgisi özellikleri; kaynaştırma ünsüzleri, bağlantı ünlüsü.
11 Hece; seslerin yazım bilgileri,
12 Tarih boyunca kullanılan Türk alfabeleri
13 Yazımın önemi ve gerekliliği; ses değişmelerinin yazıda gösterilmesi.
14 Hecelerin yazılışı, satır sonlarında sözcüklerin hecelere bölünerek yazılışı; yazım uygulamaları.
Resources
Course Notes <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:500px;"> <p> Demir, N.; Yılmaz, E. (2011), T&uuml;rk&ccedil;e Ses Bilgisi, (Ed. H&uuml;lya Pilancı), Eskişehir, A&Uuml;-A&Ouml;F Yay.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p>
Course Resources

Dursunoğlu, H. (2017), Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi, Ankara, PegemA Yay.
Karaağaç, G. (2010), Türkçenin Ses Bilgisi, İstanbul, Kesit Yay.

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi) X
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 1 10
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 1 1
Performans Görevi (Uygulama) 1 2 2
Final 1 10 10
Total Workload 60
Total Workload / 25 (Hours) 2.4
dersAKTSKredisi 2