Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Edebiyat Bilgi ve Kuramlari I TRE 131 1 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Edebiyat Alan Bilgisini, Edebiyat Kuramlarını, Edebiyat Akımları ve Söz/Anlam Sanatlarını Öğrencilere Öğretmek

Course Content

Edebiyat alanının temel kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler; edebî eserlerin temel özellikleri ve edebî dilin niteliği (nesir/nazım); edebiyat biliminin dalları ve yöntemleri; edebiyat kuramları, edebî akımlar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Metinlerin yazılış amacı, süreci ve biçimleri arasındaki ilişkiyi kurabilir. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Temel Akımları ana özellikleri ile anlatabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 ) Yazarın hangi akıma bağlı olarak yazdığını açıklayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Edebi kuramlar ile edebi akımlar arasında ilişkiyi kurabilir Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 ) Okuduğu bir metni eleştirel okur. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Edebiyat Akımlarının ortaya çıkışındaki siyasi ve ekonomik etkileri izah edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Edebiyat nedir? Konusu, metodu, tarihi, sosyolojisi. Dersin Kaynakları
2 Edebiyat Tarihi ve Kuramlara Giriş
3 Yansıtma Kuramı I
4 Yansıtma Kuramı II
5 Dış Dünyaya ve Topluma Dönük Eleştiri (Tarihi, Sosyolojik ve Marksist Eleştiri)
6 Anlatımcılık I, Anlatımcılık II
7 Sanatçıya Dönük Eleştiri: Sanatçının Psikolojisi ve Kişiliği, Psikanaliz ve Eleştiri
8 Yeni Eleştiri, Rus Biçimciliği – Esere Dönük Yeni Eleştiri ARKETİP ELEŞTİRİ- Ödev
9 Ara Sınav
10 Yapısalcılık (Dilde ve Edebiyatta) ve Okur Merkezli Kuramlar
11 Edebî Akımlar Eski Yunan ve Latin, Hümanizm - Klâsizm
12 Romantizm - Realizm
13 Natüralim – Parnasizm - Sembolizm
14 Empresyonizm ve Ekspresyonizm (İzlenimcilik – Dışavurumculuk)
Resources
Course Notes
Course Resources

MORAN, Berna (2005), Edebiyat Kuram ve Eleştiri, İstanbul: İletişim.

BİLGEGİL, Kaya (1987), Edebiyat Bilgi ve Teorileri, İstanbuL, Enderun Kitabevi.
KANTARCIOĞLU, Sevim (1993), Edebiyat Akımları ve Temel Metinler, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
SARAÇ, Tahsin (2007), Eleştiri Kuramları, İstanbul:İş Bankası.

ÇETİŞLİ, İsmail (2003), Batı Edebiyatında Edebî Akımlar, Akçağ yay. Ankara

ALBAYRAK Nurattin (2004),Ansiklopedik Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, İST. LM yay.

KARATAŞ Turan (2004), Ansiklopedik Edebiyat terimleri Sözlüğü, İST., Akçağ

KARAALİOĞLU S.Kemal (1975), Edebiyat Terimleri Klavuzu, İnk. Ve Aka

   “                    “              (1966), Tük Şiir Sanatı, İnkılap ve Aka

     “                  “              (1969), Edebi Sanatlar Antolojisi, İnkılap ve Aka

TAHİR’ÜL MEVLEVİ (1973), Edebiyat Lügatı, Enderun Kitabevi

DİLÇİN Cem (2000), Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK, Ankara

MACİT Muhsin, Uğur Soldan (2005), Edebiyat Bilgi ve Teorileri-El Kitabı, Grafiker yay.

CANIM Rıdvan (2010), Divan Edebiyatında Türler, Ankara, Grafiker yay.

Week Documents Description size
8 Sokrat'ın Savunması 0.3 MB
7 Üstün Dökmen Arketip Makalesi 1.35 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
3 Edebiyat bilgi ve kuramlarına yönelik teorik bilgileri kazanır. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar. (Alan Bilgisi) X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 3 30
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 2 2
Performans Görevi (Uygulama) 1 2 2
Final 1 5 5
Total Workload 76
Total Workload / 25 (Hours) 3.04
dersAKTSKredisi 3