Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yabanci Dil II ING 192 2 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. ULVİCAN YAZAR
Course Lecturers Öğr.Gör. DENİZ GAZİ, Öğr.Gör. GÜL TÜRKMEN,
Course Assistants

Rektörlük Yabancı Diller Bölümü Öğretim Elemanları

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

+Bu ders ile öğrencilerin; European Language Portfolio Global Scale, A2 düzeyinde İngilizcede;
- Temel dilbilgisine sahip olmaları,
- Dinlediğini anlamaları,
- Karşılıklı konuşabilmeleri,
- Okuduğunu anlamaları,
- Kendini yazılı ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır

Course Content

A2 seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Alanında yeterli olacak düzeyde ("European Language Portfolio Global Scale", Level A2) yabancı dil bilgisine sahip olur Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Kısa, günlük metinleri kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Basit, günlük sohbetlere katılır Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Sade bir dille kendi ve çevresi hakkında konuşur Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Kısa, basit notlar ve iletiler yazar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Kısa net iletileri kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Can (Ability) Ders Kitabı Ünite-6
2 Have to-Has to Ders Kitabı Ünite-6
3 Present Simple vs Pres. Progressive Ders Kitabı Ünite-6
4 Tekrar Ders Kitabı 6. Ünite
5 The Past of Be: was-were Ders Kitabı Ünite-7
6 Simple Past Tense Ders Kitabı Ünite-7
7 Object Pronouns, Comparatives Ders Kitabı Ünite-8
8 Tekrar Ders Kitabı 7-8. Ünite
9 Vize Haftası -
10 Should, Could Ders Kitabı Ünite-9
11 Be going to Ders Kitabı Ünite-9
12 Superlatives Ders Kitabı Ünite-10
13 Tekrar Ders Kitabı 9-10. Ünite
14 Too-Enough Ders Kitabı Ünite-10
Resources
Course Notes <p>Online Ders İ&ccedil;eriği, Ders Anlatımlı Haftalık Videolar, PDF Ders Notları</p>
Course Resources

[1] Top Notch-1
[2] Essential Grammar in Use
[3] Oxford University Press Dictionary

Week Documents Description size
0 Basarılı Olmak İle İlgili Güzel Sözler Basarılı Olmak İle İlgili Güzel Sözler 23.89 MB
0 Grammar-Writing Booster_Answer_Key Grammar-Writing Booster_Answer_Key - 6 9.98 MB
0 Extra_Grammar_Exercises_Answer_Key Extra_Grammar_Exercises_Answer_Key -6 0.08 MB
0 Types of Questions (Soru Türleri) Types of Questions (Soru Türleri) 0.24 MB
0 Types of Questions (Soru Türleri) Types of Questions (Soru Türleri) 25 MB
0 Top Notch 1 Third Edition Classrom Audio(Kitabın Dinleme Bölümleri) Top Notch 1 Third Edition Classrom Audio(Kitabın Dinleme Bölümleri) 0.37 MB
1 GR1-6 Can-Have to GR1-6 391.87 MB
1 GR1-6 Can-Have to GR1-6 391.87 MB
1 GR2-6 The simple present tense non-action verbs GR2-6 190.68 MB
1 GB-Unit 6 GB-Unit 6 2.01 MB
1 GB-Unit 6 GB-Unit 6 2.01 MB
2 WR1-6 Punctuation of statements and questions WR1-6 54.92 MB
2 WB Unit 6 WB Unit 6 0.14 MB
2 UNIT_06_Extra_Gram_Exercise UNIT_06_Extra_Gram_Exercise 0.06 MB
3 GR1-7 The Past Tense of Be GR1-7 424.36 MB
3 WR1-7 Time order WR1-7 111.3 MB
3 GB-Unit 7 GB-Unit 7 0.23 MB
3 WB Unit 7 WB Unit 7 0.17 MB
3 UNIT_07_Extra_Gram_Exercise UNIT_07_Extra_Gram_Exercise 0.06 MB
4 GR1-8 Object Pronouns GR1-8 Object Pronouns 184.31 MB
4 GR2-8 Comparative Adjective GR2-8 127.98 MB
4 GB-Unit 8 GB-Unit 8 0.36 MB
5 WR1-8 Connecting ideas with because and since WR1-8 92.73 MB
5 WB Unit 8 WB Unit 8 0.2 MB
5 UNIT_08_Extra_Gram_Exercise UNIT_08_Extra_Gram_Exercise 0.06 MB
6 GR1-9 Can-Could-Should GR1-9 122.55 MB
6 GB-Unit 9 GB-Unit 9 0.56 MB
7 GR2-9 Be going to GR2-9 175.63 MB
7 UNIT_09_Extra_Gram_Exercise UNIT_09_Extra_Gram_Exercise 0.05 MB
8 WR1-9 The paragraph- Topic Sentence WR1-9 146.35 MB
8 WB Unit 9 WB Unit 9 0.26 MB
9 GR1-10 Comparative and superlative adjectives GR1-10 149.03 MB
9 UNIT_10_Extra_Gram_Exercise UNIT_10_Extra_Gram_Exercise 0.06 MB
10 GR2-10 Intensifiers very really and too GR2-10 121.7 MB
10 GB-Unit 10 GB-Unit 10 0.24 MB
11 WR1-10 Connecting contradictory ideas even though however on the other hand WR1-10 69.76 MB
11 WB Unit 10 WB Unit 10 0.17 MB
12 Present Simple Tense Present Simple Tense 38.66 MB
12 TO BE TO BE 41.5 MB
13 Reading Passage 1 Reading Passage 1 24.86 MB
13 Reading Passage 2 Reading Passage 2 30.65 MB
13 Reading Passages Reading Passages 0.13 MB
14 Reading Passage 3 Reading Passage 3 20.79 MB
14 Reading Passage 4 Reading Passage 4 35.3 MB
0 BAHAR Dönemi Ortak Zorunlu İngilizce Dersler İşleyiş Planı BAHAR Dönemi Ortak Zorunlu İngilizce Dersler İşleyiş Planı 0.01 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 25
1. Ödev 10
2. Ödev 65
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 4 4
Final 1 4 4
Total Workload 64
Total Workload / 25 (Hours) 2.56
dersAKTSKredisi 3