Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitim Sosyolojisi EBB 102 2 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MEHMET CÜNEYT BİRKÖK
Course Lecturers Doç.Dr. MEHMET CÜNEYT BİRKÖK,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Eğitim sosyolojisinin temelleri hakkında bilgileri öğrenebilme.

Course Content
Sosyolojinin temel kavramları; Toplum, sosyal yapı sosyal olgu, sosyal olay vd.; sosyolojinin öncüleri, İbni Haldun, Auguste Comte, Karl Marx, E. Durkheim, M. Weber vd. ve eğitim görüşleri temel sosyolojik teoriler, işlevselcilik yapısalcılar sembolik etkileşimcilik çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji,  sosyolojik açıdan eğitim, toplumsal süreçler sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik sosyal değişme ve eğitim; toplumsal kurumlar, aile, din, ekonomi, siyaseti ve eğitim; Türkiye'de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi, Ziya Gökalp, İsmail Hakki Baltacıoğlu, Mümtaz Turhan vd. kültür ve eğitim, sosyal kültürel ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sosyal yapı ve sosyal değişme kavramlarının içeriği ve kapsamını, özelliklerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Sosyoloji kuramlarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Sosyal problemleri, sapmaları ve diğer toplumsal olguların nasıl evrildiğini anlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 İnsanın toplum içindeki yerini, toplumların ve kültürlerin çeşitliliğinin nedenlerini anlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 Eğitim sosyolojisinin nasıl bir bilim olduğunu, neyi incelediğini, yaklaşımını, bilimsel gelişme içindeki yerini, çalışma yöntem ve tekniklerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Genel bilgilendirme ve değerlendirmeler
2 Eğitim sosyolojisinin tanımı, özellikleri ve gelişimi
3 Eğitim sosyolojisinde kuramsal Yaklaşımlar
4 Eğitimde amaçlar ve toplumsal sistem
5 Eğitim ve toplumsal kurumlar. (I.Kısa Sınav)
6 Eğitim ve toplumsal değişme
7 Eğitim ve toplumsal hareketlilik
8 Ara Sınav
9 Demokrasi ve fırsat eşitliği
10 Toplumsal bir sistem olarak okul (II.Kısa Sınav)
11 Politik uygulama alanında okul ve devlet
12 Eğitim ve okulun kültürel temelleri
13 Küreselleşme Sürecinde eğitim ve kültür
14 Bilgi toplumunda eğitim
Resources
Course Notes
Course Resources

Boyacı, A. (Ed.). (2012). Eğitim Sosyolojisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Final 1 3 3
Total Workload 75
Total Workload / 25 (Hours) 3
dersAKTSKredisi 3