Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Okul Öncesi Eğitim Programlari ECE 205 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AHMET SAKİN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AHMET SAKİN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Eğitim programının önemi, ilkeleri ve ögeleri; Türkiye'de uygulanan okul öncesi eğitim programlarının temel özellikleri, ilkeleri, kazanımlar, göstergeler, ortam özellikleri, etkinlikler, programda kullanılacak formlar, planlama (aylık eğitim planı, günlük eğitim akışı ve etkinlik planı), uygulama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.

Course Content

Eğitim programının önemi, ilkeleri ve ögeleri; Türkiye'de uygulanan okul öncesi eğitim programlarının tarihsel gelişim süreci; Türkiye'de uygulanan 3-6 yaş okul öncesi eğitim programının temel özellikleri, ilkeleri, kazanımlar, göstergeler, ortam özellikleri, etkinlikler, programda kullanılacak formlar, planlama (aylık eğitim planı, günlük eğitim akışı ve etkinlik planı), uygulama ve değerlendirme; okul öncesi eğitim programı ile ilgili sınıf içi uygulamalı çalışmalar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eğitim programı kavramını tanımlar Anlatım, Sözlü Sınav,
2 Eğitim programının önemini açıklar Anlatım, Sözlü Sınav,
3 Eğitim program geliştirme süreçlerini bilir ve açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
4 Türkiye'de uygulanan okul öncesi eğitim programlarının tarihsel gelişim sürecini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
5 Türkiye'de uygulanan 3-6 yaş okul öncesi eğitim programının temel özelliklerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
6 Türkiye'de uygulanan 3-6 yaş okul öncesi eğitim programının temel ilkelerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
7 Türkiye'de uygulanan 3-6 yaş okul öncesi eğitim programının kazanım ve göstergelerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
8 Türkiye'de uygulanan 3-6 yaş okul öncesi eğitim programının ortam özelliklerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
9 Türkiye'de uygulanan 3-6 yaş okul öncesi eğitim programında kullanılan formlar ve planları bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
10 Türkiye'de uygulanan 3-6 yaş okul öncesi eğitim programının etkinlik özelliklerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
11 Türkiye'de uygulanan 3-6 yaş okul öncesi eğitim programı uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav,
12 Okul öncesi eğitim programı ile ilgili sınıf içi uygulamalı çalışmalar yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav,
13 Okul öncesi eğitim programı ile ilgili sınıf içi uygulamalı çalışmalar yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav,
14 Okul öncesi eğitim programını değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Eğitim programının tanımı
2 Eğitim programının önemi
3 Eğitim program geliştirme süreçleri
4 Türkiye'de uygulanan okul öncesi eğitim programlarının tarihsel gelişim süreci
5 Türkiye'de uygulanan 3-6 yaş okul öncesi eğitim programının temel özellikleri
6 Türkiye'de uygulanan 3-6 yaş okul öncesi eğitim programının temel ilkeleri
7 Türkiye'de uygulanan 3-6 yaş okul öncesi eğitim programının kazanım ve göstergeleri
8 Türkiye'de uygulanan 3-6 yaş okul öncesi eğitim programının ortam özellikleri
9 Türkiye'de uygulanan 3-6 yaş okul öncesi eğitim programında kullanılan formlar ve planlar
10 Türkiye'de uygulanan 3-6 yaş okul öncesi eğitim programının etkinlik özellikleri,
11 Türkiye'de uygulanan 3-6 yaş okul öncesi eğitim programı uygulama ve değerlendirme süreçleri
12 Okul öncesi eğitim programı ile ilgili sınıf içi uygulamalı çalışmalar
13 Okul öncesi eğitim programı ile ilgili sınıf içi uygulamalı çalışmalar.
14 Tartışma ve değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

Zembat, Rengin (2010). Okul öncesinde özel öğretim yöntemleri Anı Yayıncılık

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. X
2 Öğrencilerin bir sonraki eğitim kademesine hazır oluşlarını sağlamak için eğitim ortamını hazırlar, öğrenme sürecini etkin bir şekilde yürütür, ölçme ve değerlendirme, yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanarak değerlendirir. X
3 Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ve materyalleri hazırlar. X
4 Farklı gelişen çocukları tanır, özelliklerini bilir, bu çocukları evde ve okulda destekleyecek özel uygulamaları yapar. X
5 Alan eğitimde karşılaştığı problemleri belirler, bireysel ve grup çalışmaları yürüterek problemlere çözüm önerileri getirir ve uygular. X
6 Paydaşlardan gelen görüş ve önerilerden de yararlanarak öz değerlendirme yapar, kişisel ve mesleki yönden kendini geliştirmeye yönelik çalışmalara katılır. X
7 Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile ilgili mevzuatı bilir, takip eder bu doğrultuda etkili iletişim kurar ve işbirliği yapar. X
8 Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanarak öğrencilerle sağlıklı iletişim kurar. X
9 Öğrencilerin gelişimi için erişilebilir teknoloji ile yaş dönemine uygun görsel-işitsel öğretim materyallerini kullanır, öğrencilerinin kullanmalarına olanak sağlar. X
10 Toplumsal ve siyasal yapılara ilişkin bilgiye sahiptir ve demokratik ve aktif katılım kararlılığına dayalı olarak medeni yaşama katılır. X
11 Alan eğitimi ve meslek bilgisi kaynaklarını takip edebilecek ve bu konular ile ilgili meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültür ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına uygun hareket eder. X
13 Öğrenme ortamlarını öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, üst düzey bilişsel becerilerini geliştireceği etkili iletişim kurabileceği demokratik öğrenme ortamları hazırlar. X
14 Öğrenmeyi öğrenme, öz düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerine sahiptir ve yeni bilgiye erişmek için bu becerileri kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 1 3 3
Ödev 1 14 14
Performans Görevi (Uygulama) 1 14 14
Final 1 3 3
Total Workload 133
Total Workload / 25 (Hours) 5.32
dersAKTSKredisi 5