Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çocuk Sağliği ve Ilkyardim ECE 103 1 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. AYŞE GÜLER KÜÇÜKTURAN
Course Lecturers Prof.Dr. AYŞE GÜLER KÜÇÜKTURAN,
Course Assistants

Esra betül Menevşe

Course Category
Course Objective

Anne-çocuk sağlığı, çocuk hastalıkları,hamilelik, doğum, bulaşıcı ve akut hastalıkları,bu hastalıklardan korunma, çocuklarda acil durumlarda ilk yardımı uygulayabilme bilgi ve becerisini sahip olmak.

Course Content

36-72 aylık çocukların fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi ve cinsel gelişim alanları ile ilgili temel kavramlar; ilgili gelişim kuramları; gelişim alanlarını etkileyen faktörler; gelişim özellikleri; gelişim alanlarının ilişkisi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Doğum öncesi ve sonrası dönemde bebeğin gelişimini ve etkileyen etkenleri açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo, Performans Görevi,
2 0-6 yaş çocuklarında görülen enfeksiyon hastalıklarını korunma yollarını ayırt eder. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Portfolyo, Performans Görevi,
3 Sağlık ve ilkyardım ile ilgili temel kavramları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Portfolyo, Performans Görevi,
4 Çocukluk döneminde karşılaşılan kazaları ve alınması gereken önlemlerini analiz eder ve değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Portfolyo, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Anne-çocuk sağlığının tanımı, ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığının durumu Ana ve Çocuk Sağlığı Şule Bilir
2 Hamileliğin oluşumu, anne karnında çocuk gelişimi Ana ve Çocuk Sağlığı Şule Bilir
3 Hamilelikte geçirilebilecek hastalık ve kazaların çocuğun gelişimine etkileri Ana ve Çocuk Sağlığı Şule Bilir
4 0-6 yaş çocuklarının fiziksel gelişimi (diş, boy, kilo) ve takibi Ana ve Çocuk Sağlığı Şule Bilir
5 0-6 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıkları (ishal ve solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklama ve döküntülü hastalıklar, paraziter enfeksiyonlar vb.) ve korunma yöntemleri, aşılar Ana ve Çocuk Sağlığı Şule Bilir
6 0-6 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıkları (ishal ve solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklama ve döküntülü hastalıklar, paraziter enfeksiyonlar vb.) ve korunma yöntemleri, aşılar Ana ve Çocuk Sağlığı Şule Bilir
7 0-6 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıkları (ishal ve solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklama ve döküntülü hastalıklar, paraziter enfeksiyonlar vb.) ve korunma yöntemleri, aşılar Ana ve Çocuk Sağlığı Şule Bilir
8 Kadının yaşam dönemlerine göre sağlık sorunları Ana ve Çocuk Sağlığı Şule Bilir
9 Kadının yaşam dönemlerine göre sağlık sorunları Ana ve Çocuk Sağlığı Şule Bilir
10 Aile planlaması Ana ve Çocuk Sağlığı Şule Bilir
11 Aile planlaması Ana ve Çocuk Sağlığı Şule Bilir
12 Kırık-çıkık, yanma, yaralanma, böcek sokması, zehirlenme, yabancı cisim yutma vb. durumlarda öğretmenin yapması gereken ilkyardım. Ana ve Çocuk Sağlığı Şule Bilir
13 Kırık-çıkık, yanma, yaralanma, böcek sokması, zehirlenme, yabancı cisim yutma vb. durumlarda öğretmenin yapması gereken ilkyardım. Ana ve Çocuk Sağlığı Şule Bilir
14 Kırık-çıkık, yanma, yaralanma, böcek sokması, zehirlenme, yabancı cisim yutma vb. durumlarda öğretmenin yapması gereken ilkyardım. Ana ve Çocuk Sağlığı Şule Bilir
Resources
Course Notes
Course Resources

Ana ve Çocuk Sağlığı Şule Bilir Hacettepe Üniversitesi Yayınları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. X
2 Öğrencilerin bir sonraki eğitim kademesine hazır oluşlarını sağlamak için eğitim ortamını hazırlar, öğrenme sürecini etkin bir şekilde yürütür, ölçme ve değerlendirme, yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanarak değerlendirir.
3 Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ve materyalleri hazırlar. X
4 Farklı gelişen çocukları tanır, özelliklerini bilir, bu çocukları evde ve okulda destekleyecek özel uygulamaları yapar. X
5 Alan eğitimde karşılaştığı problemleri belirler, bireysel ve grup çalışmaları yürüterek problemlere çözüm önerileri getirir ve uygular.
6 Paydaşlardan gelen görüş ve önerilerden de yararlanarak öz değerlendirme yapar, kişisel ve mesleki yönden kendini geliştirmeye yönelik çalışmalara katılır.
7 Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile ilgili mevzuatı bilir, takip eder bu doğrultuda etkili iletişim kurar ve işbirliği yapar. X
8 Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanarak öğrencilerle sağlıklı iletişim kurar.
9 Öğrencilerin gelişimi için erişilebilir teknoloji ile yaş dönemine uygun görsel-işitsel öğretim materyallerini kullanır, öğrencilerinin kullanmalarına olanak sağlar.
10 Toplumsal ve siyasal yapılara ilişkin bilgiye sahiptir ve demokratik ve aktif katılım kararlılığına dayalı olarak medeni yaşama katılır.
11 Alan eğitimi ve meslek bilgisi kaynaklarını takip edebilecek ve bu konular ile ilgili meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültür ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına uygun hareket eder. X
13 Öğrenme ortamlarını öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, üst düzey bilişsel becerilerini geliştireceği etkili iletişim kurabileceği demokratik öğrenme ortamları hazırlar.
14 Öğrenmeyi öğrenme, öz düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerine sahiptir ve yeni bilgiye erişmek için bu becerileri kullanır.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Seminer) 10
Total 60
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Seminer) 1 4 4
Final 1 10 10
Total Workload 73
Total Workload / 25 (Hours) 2.92
dersAKTSKredisi 3