Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş ECE 101 1 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. SUAT KOL
Course Lecturers Doç.Dr. SUAT KOL,
Course Assistants

Arş. Gör. Esra Betül KÖLEMEN

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Erken çocukluk eğitiminin; tanımını, temel ilkelerini, tarihsel gelişimini, erken çocukluk eğitimi yaklaşımları ile ilgili kuramsal bilgilerini, eğitim kurumlarının genel özelliklerini kazandırmaktır.

Course Content

Erken çocukluğun tanımı ve ilkeleri; erken çocukluk eğitiminde temel olan görüşler ve tarihsel gelişimi; Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk eğitimi; çocuğun gelişimsel özellikleri ve gereksinimleri; okul öncesi öğretmeninin özellikleri, okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri (anaokulu, kreş vb.), fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özellikleri; erken çocukluk eğitiminde ailenin rolü ve önemi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Erken çocukluk eğitimi ile ailenin rolü ve önemini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Erken çocukluğun tanımı ve ilkeleri, temel olan görüşler ve tarihsel gelişimini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Erken çocukluk eğitimi ile ilgili eğitim yaklaşımlarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Erken çocukluk dönemi öğretmenin, erken çocukluk eğitimi kurumunun ve bu kurumda çalışan personelin özelliklerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Çocuğun temel gereksinimlerini, gelişim özelliklerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders ile ilgili genel bilgilendirme
2 Erken çocukluğun tanımı ve ilkeleri, temel olan görüşler ve tarihsel gelişimi Ders Notları- İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
3 Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk eğitimi Ders Notları- İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
4 Çocuğun gelişimsel özellikleri ve gereksinimleri Ders Notları- İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
5 Okul öncesi öğretmeninin özellikleri, kul öncesi eğitim program kitabının temel özellikleri Ders Notları- İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
6 Okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri (anaokulu, kreş vb.) Ders Notları- İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
7 Erken çocukluk eğitiminde ailenin rolü ve önemi Ders Notları- İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
8 Yıl içi Sınav
9 Erken çocukluk dönemine yönelik farklı program, yaklaşımlar ve uygulamalar (Head Start,) Ders Notları- İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
10 Erken çocukluk dönemine yönelik farklı program, yaklaşımlar ve uygulamalar (High Scope) Ders Notları- İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
11 Erken çocukluk dönemine yönelik farklı program, yaklaşımlar ve uygulamalar (Montessori) Ders Notları- İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
12 Erken çocukluk dönemine yönelik farklı program, yaklaşımlar ve uygulamalar (Reggia Emilia) Ders Notları- İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
13 Erken çocukluk dönemine yönelik farklı program, yaklaşımlar ve uygulamalar (Waldorf,) Ders Notları- İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
14 Genel tekrar ve değerlendirme Ders Notları- İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. X
2 Öğrencilerin bir sonraki eğitim kademesine hazır oluşlarını sağlamak için eğitim ortamını hazırlar, öğrenme sürecini etkin bir şekilde yürütür, ölçme ve değerlendirme, yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanarak değerlendirir.
3 Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ve materyalleri hazırlar.
4 Farklı gelişen çocukları tanır, özelliklerini bilir, bu çocukları evde ve okulda destekleyecek özel uygulamaları yapar. X
5 Alan eğitimde karşılaştığı problemleri belirler, bireysel ve grup çalışmaları yürüterek problemlere çözüm önerileri getirir ve uygular. X
6 Paydaşlardan gelen görüş ve önerilerden de yararlanarak öz değerlendirme yapar, kişisel ve mesleki yönden kendini geliştirmeye yönelik çalışmalara katılır.
7 Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile ilgili mevzuatı bilir, takip eder bu doğrultuda etkili iletişim kurar ve işbirliği yapar. X
8 Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanarak öğrencilerle sağlıklı iletişim kurar. X
9 Öğrencilerin gelişimi için erişilebilir teknoloji ile yaş dönemine uygun görsel-işitsel öğretim materyallerini kullanır, öğrencilerinin kullanmalarına olanak sağlar.
10 Toplumsal ve siyasal yapılara ilişkin bilgiye sahiptir ve demokratik ve aktif katılım kararlılığına dayalı olarak medeni yaşama katılır. X
11 Alan eğitimi ve meslek bilgisi kaynaklarını takip edebilecek ve bu konular ile ilgili meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültür ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına uygun hareket eder.
13 Öğrenme ortamlarını öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, üst düzey bilişsel becerilerini geliştireceği etkili iletişim kurabileceği demokratik öğrenme ortamları hazırlar.
14 Öğrenmeyi öğrenme, öz düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerine sahiptir ve yeni bilgiye erişmek için bu becerileri kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Seminer) 10
Total 60
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Seminer) 1 8 8
Final 1 15 15
Total Workload 115
Total Workload / 25 (Hours) 4.6
dersAKTSKredisi 5