Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Öğretim Ilke ve Yöntemleri EBB 208 4 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi DUYGU GÜR ERDOĞAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP DEMİRTAŞ, Dr.Öğr.Üyesi DUYGU GÜR ERDOĞAN, Arş.Gör.Dr. ASENA AYVAZ CAN, Doç.Dr. MUSTAFA BEKTAŞ, Doç.Dr. SERHAT ARSLAN, Doç.Dr. ÖMER FARUK VURAL,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Eğitimle ilgili temel kavramlar ışığında, program geliştirme sürecini anlamak; öğretim ilkelerini bilmek ve öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan model, strateji, yöntem ve teknikleri tanımak.

Course Content

Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi.

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİNİ BİLİR Tartışma, Sözlü Sınav,
2 TEMEL ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KARŞILAŞTIRIR Tartışma, Sözlü Sınav,
3 TEMEL ÖĞRENME MOTOD VE TEKNİKLERİNİ BİLİR Gösteri, Performans Görevi,
4 METOD VE TEKNİKLERİ KULLANABİLECEK BECERİLERİ GELİŞTİRİR Grup Çalışması, Performans Görevi,
5 EĞİTİM PROGRAMLARINDAKİ TEMEL KAVRAMLARI VE FİKİRLERİ BİLİR Anlatım, Sözlü Sınav,
6 EĞİTİM PROGRAMINI NASIL GELİŞTİRECEĞİNİ BİLİR Soru-Cevap, Ödev,
7 DERS PLANINI NASIL HAZIRLAYACAĞINI BİLİR Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 EĞİTİM PROGRAMININ TEMEL ÖĞELERİ
2 EĞİTİM PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ
3 EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN PLANLANMASI
4 EĞİTİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRMESİ
5 ETKİLİ ÖĞRENME VE ÖĞRETİMİN GENEL İLKELERİ
6 ÖĞRETME - ÖĞRENME MODELLERİ
7 ÖĞRETME - ÖĞRENME MODELLERİ
8 ÖĞRETME - ÖĞRENME STRATEJİLERİ
9 ARA SINAV
10 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
11 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
12 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
13 ÖĞRETİM STRATEJİ,YÖNTEM VE TEKNİKLERİN ETKİLİ KULLANILMASI
14 ÖĞRETİM STRATEJİ,YÖNTEM VE TEKNİKLERİN ETKİLİ KULLANILMASI
Resources
Course Notes
Course Resources

[1] Çelenk,S.  (Ed) (2017). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Pegem Akademi, Ankara.
[2] Sönmez, V. (2018). Öğretim İlke ve Yöntemleri.  Anı Yayıncılık
[3] Erginer, E. (2015) Öğretim İlke ve Yöntemleri.  Pegem Akademi, Ankara.

[4] Gömleksiz, M.N. (2018). Öğretim İlke ve Yöntemleri.  Asos Yayinevi

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. X
2 Öğrencilerin bir sonraki eğitim kademesine hazır oluşlarını sağlamak için eğitim ortamını hazırlar, öğrenme sürecini etkin bir şekilde yürütür, ölçme ve değerlendirme, yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanarak değerlendirir. X
3 Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ve materyalleri hazırlar. X
4 Farklı gelişen çocukları tanır, özelliklerini bilir, bu çocukları evde ve okulda destekleyecek özel uygulamaları yapar. X
5 Alan eğitimde karşılaştığı problemleri belirler, bireysel ve grup çalışmaları yürüterek problemlere çözüm önerileri getirir ve uygular.
6 Paydaşlardan gelen görüş ve önerilerden de yararlanarak öz değerlendirme yapar, kişisel ve mesleki yönden kendini geliştirmeye yönelik çalışmalara katılır. X
7 Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile ilgili mevzuatı bilir, takip eder bu doğrultuda etkili iletişim kurar ve işbirliği yapar.
8 Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanarak öğrencilerle sağlıklı iletişim kurar. X
9 Öğrencilerin gelişimi için erişilebilir teknoloji ile yaş dönemine uygun görsel-işitsel öğretim materyallerini kullanır, öğrencilerinin kullanmalarına olanak sağlar.
10 Toplumsal ve siyasal yapılara ilişkin bilgiye sahiptir ve demokratik ve aktif katılım kararlılığına dayalı olarak medeni yaşama katılır.
11 Alan eğitimi ve meslek bilgisi kaynaklarını takip edebilecek ve bu konular ile ilgili meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültür ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına uygun hareket eder.
13 Öğrenme ortamlarını öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, üst düzey bilişsel becerilerini geliştireceği etkili iletişim kurabileceği demokratik öğrenme ortamları hazırlar. X
14 Öğrenmeyi öğrenme, öz düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerine sahiptir ve yeni bilgiye erişmek için bu becerileri kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 85
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 2 26
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 77
Total Workload / 25 (Hours) 3.08
dersAKTSKredisi 3