Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitime Giriş EBB 101 1 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ALİ HAMEDOĞLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ALİ HAMEDOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi DURSUN AKSU, Doç.Dr. MEHMET CÜNEYT BİRKÖK, Doç.Dr. SERHAT ARSLAN, Dr.Öğr.Üyesi GÖZDE SEZEN GÜLTEKİN,
Course Assistants

Arş. Gör. Gözde SEZEN

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı öğrencilerin klasik ve çağdaş eğitim hakkında genel bir bilgiye ve öğrencilerin nasıl eğitilmesi gerektiği ile ilgili öngörüye sahip olmalarını sağlamaktır.

 

Course Content

Eğitimin özellikleri, sınıf ve okul çevresi, eğitim toplum ilişkisi eğitim ve diğer bilimlerle ilişkisi (, ekonomi, psikoloji, felsefe, hukuk),Türk eğitim sistemi, eğitim tarihi hakkında bilgi sahibi olmak

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sınıf ve okul çevresini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
2 Eğitimin sosyal, politik ve ekonomik temellerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Türk eğitim sisteminin yapısı ve genel işleyişini örnekler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Eğitim kavramını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini sıralar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Eğitimde alternatif bakış açılarını karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Eğitimin bazı alanlarla (psikoloji, felsefe, hukuk, ekonomi) ilişkilerini yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 TEMEL KAVRAMLAR Okuma Araştırma
2 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EĞİTİM Tarihsel Temeller
3 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ Öğretmenlik Mesleği
4 ÖĞRETİM ORTAMI Sınıfın, Okulun Yapısı ve Özellikleri
5 EĞİTİMDE ALTERNATİF BAKIŞ AÇILARI Karşılaştırmalar
6 EĞİTİM VE TOPLUM Eğitim ve sosyalleşme
7 ARA SINAV
8 EĞİTİM POLİTİKALARI Eğitim ve politika
9 EĞİTİM VE PSİKOLOJİ Eğitim ve psikoloji
10 EĞİTİM VE FELSEFE Atatürk´ün Eğitim Felsefesi
11 EĞİTİM VE HUKUK Eğitim ve hukuk
12 EĞİTİM VE EKONOMİ Eğitim Ekonomisi
13 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ
14 ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE MODELLER
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
2. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Final 1 3 3
Total Workload 75
Total Workload / 25 (Hours) 3
dersAKTSKredisi 3