Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Öğretim Ilke ve Yöntemleri RPD 347 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi DUYGU GÜR ERDOĞAN
Course Lecturers
Course Assistants

Dr. Duygu Gür Erdoğan

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Eğitimle ilgili temel kavramlar ışığında, program geliştirme sürecini anlamak; öğretim ilkelerini bilmek ve öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan model, strateji, yöntem ve teknikleri tanımak.

Course Content

Başlıca eğitim kavramları; Öğrenme-öğretme süreci; Eğitim sürecinde program geliştirme; Öğretim planları; Öğretim starateji, model, yöntem ve teknikleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eğitimle ilgili temel kavramları bilir. Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
2 Başlıca öğretim ilkelerini tanır. Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
3 Öğrenme-öğretme sürecini tanır. Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
4 Örnek ders planlarını inceler. Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
5 Öğretim stratejilerini birbiriyle karşılaştırır. Tartışma, Sınav ,
6 Çağdaş öğretim modellerinin özelliklerini bilir. Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
7 Öğretim yöntemlerini tanır. Grup Çalışması, Ödev,
8 Öğretim tekniklerini tanır. Grup Çalışması, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 EĞİTİM PROGRAMININ TEMEL ÖĞELERİ
2 EĞİTİM PROGRAMI NASIL HAZIRLANIR?
3 EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN PLANLANMASI
4 EĞİTİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRMESİ
5 ETKİLİ ÖĞRENME VE ÖĞRETİMİN GENEL İLKELERİ
6 ÖĞRETME - ÖĞRENME MODELLERİ
7 ÖĞRETME - ÖĞRENME MODELLERİ
8 ÖĞRETME - ÖĞRENME STRATEJİ
9 ARA SINAV
10 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
11 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
12 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
13 ÖĞRETİM STRATEJİ,YÖNTEM VE TEKNİKLERİN ETKİLİ KULLANILMASI
14 ÖĞRETİM STRATEJİ,YÖNTEM VE TEKNİKLERİN ETKİLİ KULLANILMASI
Resources
Course Notes
Course Resources

[1] Çelenk,S.  (Ed) (2017). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Pegem Akademi, Ankara.
[2] Sönmez, V. (2018). Öğretim İlke ve Yöntemleri.  Anı Yayıncılık
[3] Erginer, E. (2015) Öğretim İlke ve Yöntemleri.  Pegem Akademi, Ankara.

[4] Gömleksiz, M.N. (2018). Öğretim İlke ve Yöntemleri.  Asos Yayinevi

………….

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır.
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur.
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir.
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar.
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar.
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5