Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Istatistik EBB 216 4 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLDEN KAYA UYANIK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÜLDEN KAYA UYANIK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin temel amacı, Temel istatistik kavramlarının öğrenmek,
Eğitim verileri üzerinde temel istatistik hesapları kullanmaktır.
Course Content (YÖK Kur tanımı alınmıştır.) Verilerin Gruplandırılması, Varyans, standart sapma, Merkezi Eğilim Ölçüleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Temel istatistik kavramlarını tanımlar Anlatım, Tartışma, Sınav ,
2 Geleneksel yöntem ile merkezi eğilim ve dağılım ölçülerini hesaplar Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
3 Verileri ilgili bilgisayar programına girişini yapar ve düzenler Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
4 İlgili bilgisayar programı üzerinden merkezi eğilim ve dağılım ölçülerini hesaplar Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 İki değişken arasındaki ilişkiyi korelasyon yardımı ile hesaplar Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 t testinin türlerini bilir ve uygular Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Varyans analizinin türlerini bilir ve uygular Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Temel Kavramlar
3 İstatistiksel Temel Kavramlar
4 Betimsel İstatistik
5 SPSS programının tanıtımı ve veri girişi
6 SPSS Üzerinden Temel İstatistikler ve Uygulamaları
7 Korelasyon Analizi ve Uygulamaları
8 Regresyon Analizi ve Uygulamaları
9 Vize Sınavı
10 Tek Örneklem T testi ve Uygul.
11 İlişkisiz Örneklem T Testi ve Uygulamaları
12 İlişkili Örneklem T testi ve Uygulamaları
13 Varyans Analizi ve Uygul.
14 Genel tekrar
Resources
Course Notes
Course Resources Büyüköztürk, Ş,. Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2002.
Şimşek, H.ve Yıldırım,A,. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri,Ankara, 2000.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır.
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır.
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur.
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 85
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6