Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Fizyolojik Psikoloji RPD 103 1 3 + 0 3 9
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ALİ HAYDAR ŞAR
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Erol Uğur

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

İnsan fizyolojisi ve psikolojisi etkileşim halindedir, bu etkileşimleri anlayabilmek için kontrol sistemleri olan sinir ve hormon sistemlerinin yapısı, işleyişi ve bunların insan psikolojisi ve öğrenme üzerindeki etkilerinin açıklanılması amaçlanmıştır. Öğrenme, fiziksel uyarımlar sonucu beyinde oluşan biyokimyasal bir değişmedir. Beynin nasıl öğrendiğini anlamak için, beynin temel yapısını ve fizyolojisini anlamak gereklidir.

Course Content

Bilginin bir veri olarak alınması, işlenmesi ve kaydedilmesi sürecinde sinir hücrelerinde ve beynin bölümlerinde meydana gelen olayların ve bunlara etki eden faktörlerin incelenmesi. Beynin yapısı ve işlevleri, Öğrenmenin fizyolojisi, Beyin ve öğrenme, Beynin bilgiyi işlemesi, Çocuklarda nöron gelişimi, Öğrenme ve akılda tutma, Öğrenmede duyguların rolü, Stres ve baskı öğrenmeyi nasıl etkiler? Düşünme becerileri ve öğrenme, Etkili öğrenme nasıl gerçekleştirilebilir? Öğrenmenin biyolojisi, Nöronların yapısı ve uyarıların işlenme mekanizması, Beyin lobları ve işlevleri, Beyin kimyası davranışları etkileyen nörotransmitterler, Zenginleştirilmiş ortamlar ve beyin, Dikkatin biyolojisi, Öğrenme ve düşünme süreçlerinde duyguların rolü, Öğrenme ve bellek işlevlerinde hormon sistemlerinin rolü, Bellek ve anımsama, Güdülenme ve ödüller, Stres ve baskı öğrenmeyi nasıl etkiler? Etkili öğrenme nasıl gerçekleştirilebilir?, Toplumsal çevrenin öğrenme açısından önemi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sinir hücrelerinin uyarı alma ve uyartı iletme mekanizmasını açıklar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Çocuklarda beyin gelişimi ile eğitimini ilişkilendirir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Sinir hücreleri arasındaki etkileşim ile öğrenme arasındaki ilişkiyi kurar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Beynin farklı bölgelerinin işlevleri ile öğrenme arasındaki ilişkiyi kurar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Bireyin yetenekleri ile beyin yarım kürelerinin gelişmişlikleri arasındaki ilişkiyi açıklar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Nörotransmitterlerin davranışlar üzerindeki etkilerini açıklar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Hormon sisteminin öğrenme ve hafıza üzerindeki etkilerini tartışır, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Psikolojik durum ile vücut salgıları arasındaki ilişkiyi değerlendirir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Duygusal durumun öğrenme hızını nasıl etkilediğini açıklar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Beynin nasıl öğrendiğini ve hangi faktörlerin öğrenmeyi etkilediğini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Fizyolojik psikolojinin alanı ve araştırma yöntemleri
2 Biyolojik moleküller ve görevleri
3 İnsan sinir sistemine giriş; çevresel ve merkezi sinir sistemi
4 Sinir hücreleri ve sinyal iletimi
5 Beynin bölgeleri ve işlevleri
6 Beyin kimyası davranışları etkileyen nörotrasmitterler
7 Beynin bilgiyi işlemesi. Bilgi işleme örnekleri
8 Çocuklarda nöron ve beyin gelişimi
9 Ara Sınav
10 Hormon sistemi ve hormonların etkileri
11 Bellek ve anımsama, güdülenme ve ödüller
12 Öğrenme ve bellek işlevlerinde hormon sisteminin ve nörotransmitterlerin rolü
13 Öğrenme ve düşünme süreçlerinde duyguların rolü. Stres ve baskı öğrenmeyi nasıl etkiler?
14 Genetik ve fizyolojik bozukluklar ve etkileri
Resources
Course Notes <p>[1] Bear, MF., Connors, BW., Paradiso, MA. (1996). Neuroscience: exploring the brain<br /> [2] Greenfield, S. (2000). İnsan Beyni. İstanbul: Varlık Yayınları.<br /> [3] Jensen, Eric. (1998). Teaching with the brain mind. &Ccedil;ev. Doğanay, Ahmet. (2006). Beyin Uyumlu &Ouml;ğrenme. Ankara: Nobel Kitabevi.<br /> [4] &Uuml;lgen, G&uuml;lten. (2002). Beyin Temelli &Ouml;ğrenme. Nobel Kitabevi.<br /> [5] Madi, B&uuml;lent. (2006). &Ouml;ğrenme Beyinde nasıl oluşur? Morpa Yayınları.<br /> [6] Duman, Bilal. (2007). Neden Beyin Temelli &Ouml;ğrenme?. Ankara: Pagema yayıncılık.<br /> [7] Senemoğlu, Nuray. (2007). Gelişim &Ouml;ğrenme &Ouml;ğretim. Kuramdan Uygulamaya. Ankara: G&ouml;n&uuml;l Yayınları.<br /> [8] A&ccedil;ıkg&ouml;z, &Uuml;. K. (2002). Aktif &Ouml;ğrenme. Ankara: Eğitim D&uuml;nyası Yayınları.<br /> [9] &Ouml;zden, Y. (2005). &Ouml;ğrenme ve &Ouml;ğretme. Ankara: Pagem Akademi.<br /> [10] Boydak, Alp Beyin Yarım K&uuml;relerinin Gizemi, Beyaz Yayınları, 2004, İstanbul.<br /> [11] Kandel, ER., Schwartz, JH., Jessell, TM., (2000). Principles of Neural Science, (2000).<br /> [12] Berne, RM., Levy, MN. (2000). Principles of Physiology. Third ed.</p>
Course Resources

 Kandel, ER., Schwartz, JH., Jessell, TM., (2000). Principles of Neural Science, (2000).
 Berne, RM., Levy, MN. (2000). Principles of Physiology. Third ed.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır.
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır.
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur.
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur.
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar.
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar.
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar.
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar.
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır.
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir.
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 3 39
Ara Sınav 1 40 40
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 20 20
Final 1 50 50
Total Workload 217
Total Workload / 25 (Hours) 8.68
dersAKTSKredisi 9