Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Seçmeli Iii: Yüksek Öğretimde Pdr RPD 342 6 4 + 0 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. TUNCAY AYAS
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Erol UĞUR

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı yüksek öğretimde rehberliğin temel varsayımları, yapıları ve rehberlikle ilgili araştırmaları incelemektir. Ayrıca bunların Rehberlik ve Psikolojik Danışmaya katkıları ele alınacaktır.

Course Content

Yüksek öğretimde Mesleki Rehberlik, Yüksek öğretimde Karar Verme ve
Yüksek öğretimde Psikolojik Danışmanın Prensipleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yüksek öğretimde psikolojik danışmanın prensiplerini yorumlar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Yüksek öğretimde verimli ders çalışmanın önemini açıklar. Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Karar verme becerisini geliştirir. Anlatım, Sınav , Performans Görevi,
4 Kötü alışkanlıklarını değiştirir, iyi alışkanlıklarını geliştirir. Anlatım, Sınav , Performans Görevi,
5 Yüksek öğretimde psikolojik danışmanın önemini açıklar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Yüksek öğretimde gençlerin yaşadığı problemlere çözüm üretir. Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yüksek öğretimde Psikolojik Danışmanın Prensipleri
2 Yüksek öğretimde Temel Psikoloji
3 Yüksek öğretimde Psikolojik Danışmanın Ekonomik Temelleri
4 Yüksek öğretimde Psikolojik Danışmanın Sosyal Temelleri
5 Yüksek öğretimde Verimli Ders Çalıma
6 Yüksek öğretimde Tartışmaların Çözümü
7 Ara sınav
8 Yüksek öğretimde Mesleki Rehberlik
9 Yüksek öğretimde Karar Verme
10 Yüksek öğretimde Anksiyete Testi
11 Yüksek öğretimde Alışkanlıklar
12 Yüksek öğretimde Yalnızlık Ve Utangaçlık
13 Yüksek öğretimde Psikolojik Danışmanın Prensipleri
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

Yeşilyaprak,Binnur, Eğitimde Rehberlik Hizmetleri,,Nobel Yayınları, Ankara 2002.
Selçuk, Ziya, Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları, Pegem- A Yayıncılık,Ankara, 2000.
Erkan, Serdar, Okul Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Programının Hazırlanması,Nobel Yayınları, Ankara 2001.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur.
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Uygulama) 1 5 5
Final 1 1 1
Total Workload 111
Total Workload / 25 (Hours) 4.44
dersAKTSKredisi 4