Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Seçmeli Iii: Sözsüz Iletişim RPD 344 6 4 + 0 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. TUNCAY AYAS
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Erol UĞUR

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı; psikolojik danışmanın sözsüz iletişimi kurma becerisini kazanmasıdır.

Course Content

(YÖK Kur tanımı alınmıştır.) Sözsüz İletişim Ve Özellikleri
Yüz İfadesi; Mimikler Ve Jestler, Kol Kavuşturma , Bacaklar Ve Yürüyüş Şekilleri, Kişiler Arası Mesafe Ve Yönetim Açısı, Zaman Kullanımı, Senin İletişimdeki Rolü, Dokunma, Bazı Öneml, Duygulara Ait Jestler Ve Mimikler, Eğitimde Beden Dilinin Önemi
Araçlar, Aksesuarlar, Giyim, Kuşam Ve Statü Göstergeleri, Dünyadaki Farklı Kültürler Ve Beden Dili. Bazı Ülkelerde Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Jestler

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İletişim ve öğelerini tanımlar. Anlatım, Sınav ,
2 İletişim türlerini açıklar. Anlatım, Sınav ,
3 Kişiler Arası Mesafe ve araçların önemini bilir. Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Eğitimde Beden Dilinin Önemini açıklar. Anlatım, Sınav ,
5 Jest ve mimikleri etkisini kavrar. Anlatım, Sınav , Ödev,
6 İletişim engelleri ve etkin iletişimin özelliklerini bilir. Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İletişimin Kapsamı Ve Tanımı
2 İletişimin Amacı, Özellikleri, İşlevi Ve Varsayımları
3 İletişim Sürecinde Yer Alan Unsurlar
4 İletişim Problemleri
5 İletişim İçinde Benliğin Tanımı Ve Sunumu
6 İletişimin Sınıflandırılması
7 Sözsüz İletişim Ve Özellikleri
8 Yüz İfadesi; Mimikler Ve Jestler
9 Kol Kavuşturma , Bacaklar Ve Yürüyüş Şekilleri
10 Kişiler Arası Mesafe Ve Yönetim Açısı
11 Zaman Kullanımı, Senin İletişimdeki Rolü, Dokunma, Bazı Önemli Duygulara Ait Jestler Ve Mimikler
12 Eğitimde Beden Dilinin Önemi
13 Araçlar, Aksesuarlar, Giyim, Kuşam Ve Statü Göstergeleri
14 Dünyadaki Farklı Kültürler Ve Beden Dili. Bazı Ülkelerde Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Jestler
Resources
Course Notes
Course Resources

Çamur D,Altıntaş E, Beden Dili , Aktüel Yayınları, Bursa ,2005
Batlaş A, Batlaş Z, Beden Dili ( İletişim Becerinizin Anahtarı, Sessiz Diliniz ) Remzi Kitapevi, İstanbul, 1997
Malcho S , Beden Dili (Sessiz Diliniz) , çeviren : E.Tülin Batır, Gün Yayıncılık, İstanbul 2000
James J, Beden Dili (Olumlu İmaj ) Çeviren : Murat Sağlam , Alfa Yayıncılık, İstanbul, 1999
Schober O, Beden Dili , Çeviren : Süeda Ozbant , Arion Yayınevi, İstanbul , 1996

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 1 1
Total Workload 121
Total Workload / 25 (Hours) 4.84
dersAKTSKredisi 4