Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Seçmeli I: Ingilizce Okuma ve Konuşma RPD 331 5 4 + 0 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT SAHRANÇ
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Dr. Betül DÜŞÜNCELİ
Course Category
Course Objective Alanla ilgili İngilizce terminoloji ve çeviri aşamasına geçmeden önce okuma-anlama becerilerini ve kelime dağarcığını geliştirme
Course Content Alanla ilgili metinleri okuma, anlama ve tartışma.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Alanla ilgili makaleleri tanır. Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
2 Alanla ilgili Kitap vb Kaynakları tanır. Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
3 Alanla ilgili İngilizce makaleleri Türkçeye aktarır. Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
4 Alanla ilgili ingilizce makaleleri yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Ödev,
5 Alanla ilgili Türkçeye makaleleri İngilizceye aktarır. Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Alanla İlgili Makale Kitap vb Kaynakların İncelenmesi ve Üzerinde Tartışılması Translation Of The Related Articles, Books, Etc. (English-Turkish)
2 Alanla İlgili Makale Kitap vb Kaynakların İncelenmesi ve Üzerinde Tartışılması Translation Of The Related Articles, Books, Etc. (English-Turkish)
3 Alanla İlgili Makale Kitap vb Kaynakların İncelenmesi ve Üzerinde Tartışılması Translation Of The Related Articles, Books, Etc. (English-Turkish)
4 Alanla İlgili Makale Kitap vb Kaynakların İncelenmesi ve Üzerinde Tartışılması Translation Of The Related Articles, Books, Etc. (English-Turkish)
5 Alanla İlgili Makale Kitap vb Kaynakların İncelenmesi ve Üzerinde Tartışılması Translation Of The Related Articles, Books, Etc. (English-Turkish)
6 Alanla İlgili Makale Kitap vb Kaynakların İncelenmesi ve Üzerinde Tartışılması Translation Of The Related Articles, Books, Etc. (English-Turkish)
7 Ara sınav
8 Alanla İlgili Makale Kitap vb Kaynakların İncelenmesi ve Üzerinde Tartışılması Translation Of The Related Articles, Books, Etc. (English-Turkish)
9 Alanla İlgili Makale Kitap vb Kaynakların İncelenmesi ve Üzerinde Tartışılması Translation Of The Related Articles, Books, Etc. (English-Turkish)
10 Alanla İlgili Makale Kitap vb Kaynakların İncelenmesi ve Üzerinde Tartışılması Translation Of The Related Articles, Books, Etc. (English-Turkish)
11 Alanla İlgili Makale Kitap vb Kaynakların İncelenmesi ve Üzerinde Tartışılması Translation Of The Related Articles, Books, Etc. (English-Turkish)
12 Alanla İlgili Makale Kitap vb Kaynakların İncelenmesi ve Üzerinde Tartışılması Translation Of The Related Articles, Books, Etc. (English-Turkish)
13 Alanla İlgili Makale Kitap vb Kaynakların İncelenmesi ve Üzerinde Tartışılması Translation Of The Related Articles, Books, Etc. (English-Turkish)
14 Alanla İlgili Makale Kitap vb Kaynakların İncelenmesi ve Üzerinde Tartışılması Translation Of The Related Articles, Books, Etc. (English-Turkish)
Resources
Course Notes
Course Resources Building Skills for Proficiency , Hacettepe TAŞ
Dictionary
Worksheets (including texts with comprehension questions)
English Vocabulary in Use, Cambridge
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır.
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır.
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir.
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar.
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
2. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 1 1
Total Workload 111
Total Workload / 25 (Hours) 4.44
dersAKTSKredisi 4