Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Seçmeli I: Endüstride Psikolojik Danişma ve Rehber RPD 335 5 4 + 0 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. BASRİ ÖZÇELİK
Course Lecturers Öğr.Gör.Dr. BASRİ ÖZÇELİK,
Course Assistants Arş. Gör. Erol UĞUR
Course Category
Course Objective Örgütlerde psikolojik sorunlar ve şikâyetler hakkında bilgi kazanımı ve örgütlerde çatışma çözme yeterliklerini kazandırmak.
Course Content Endüstri ve örgüt yapısı, yönetim ve örgüt psikolojisinin gelişmesi
potansiyelin belirlenmesi, örgütlerde gruplar ve grupsal farklılıklar, örgütlerde moral ve moral düzeyini yükseltici önlemler, değişim yönetimi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Endüstri Ve Örgüt Yapısını tanır. Anlatım, Sınav ,
2 Yönetim Ve Örgüt Psikolojisinin Gelişmesinii tanır. Anlatım, Sınav ,
3 Örgütlerde Gruplar Ve Grupsal Farklılıkları analiz eder. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
4 Örgütlerde Moral Ve Moral Düzeyini Yükseltici Önlemleri değerlendirir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Değişim Yönetimini farklı perspektiflerden analiz eder. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Örgütlerde Psikolojik Sorunlar Ve Şikayetleri değerlendirir. Anlatım, Örnek Olay, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Endüstri Ve Örgüt Yapısı
2 Yönetim Ve Örgüt Psikolojisinin Gelişmesi
3 Potansiyelin Belirlenmesi
4 Örgütlerde Gruplar Ve Grupsal Farklılıklar,
5 Örgütlerde Moral Ve Moral Düzeyini Yükseltici Önlemler,
6 Değişim Yönetimi,
7 Ara Sınav
8 Örgütlerde Psikolojik Sorunlar Ve Şikayetler,
9 İşte Monotonluk, Devamsızlık Ve Fiziksel Ortamla İlgili Sorunlar Ve Önlenmesi, Haberleşme,
10 Liderlik,
11 Motivasyon Ve Yaratıcılık
12 Çatışma Yönetimi,
13 Yönetime Katılma Ve Kendi Kendini Yöneten Takımlar.
14 Süreklilik
Resources
Course Notes
Course Resources Suna Tevrüz, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi II, Tpd Yayınları Ocak 1998
Kovancı, A;Toplam Kalite Yönetimi; İst, Sistem Yay,2001
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 115
Total Workload / 25 (Hours) 4.6
dersAKTSKredisi 4