Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Seçmeli I: Davraniş Değiştirme RPD 333 5 4 + 0 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MURAT İSKENDER
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör.Erol UĞUR

Course Category
Course Objective

Psikoloji kuramlarına göre problem davranışın nasıl betimlendiğini açıklamak. Uygulamalı davranış analizi kavramını tanımlamak.

Course Content

Davranışı ölçülebilir ve gözlenebilir olarak tanımlamak, Uygun davranışların arttırılması tekniklerini betimlemek. Uygun olmayan davranışların azaltılması tekniklerini betimlemek

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Davranış Değiştirmenin Temellerini tanımlar. Anlatım, Sınav ,
2 Davranışçı Yaklaşım Uygulamalı Davranış Analizini tanır. Anlatım, Sınav ,
3 Davranışların Tanımlanmasının Önemini ayırt eder. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
4 Davranışsal Amaç hazırlar. Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav ,
5 Davranış değiştirme proğramının aşamalarını uygulamayı bilir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Değişim sürecinin takibini ve kaydını yaparak gelişimsel yaklaşıma uygun uygulamayı kavrar.. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Davranış Değiştirmenin Temelleri
3 Davranışçı Yaklaşım Uygulamalı Davranış Analizi Uygulamalı Davranış Analizi İlkeleri
4 Davranışların Tanımlanmasının Önemi Davranışsal Amaç Yazma
5 Hedef Davranışları Belirleme Hedef Davranışı Tanımlama Davranış Türleri
6 Anekdot Ve ABC Kaydı
7 Ara sınav
8 Anekdot Ve ABC Kaydı
9 Hedef Davranışları Ölçme Ve Kayıt Etme
10 Hedef Davranışları Ölçme Ve Kayıt Etme
11 Kayıt Edilen Davranışlara İlişkin Verileri Grafiklendirilmesi Ve Grafiği Yorumlama
12 Uygun Davranışların Artırılması
13 Uygun Olmayan Davranışların Azaltılması
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

Alberto, P.A. veTroutman, A.C.(1986) Applied Behavior Analysis. Merrill publishing co., Houten, Ron Van ve Hall, R. Vance. (2001) The Measurement of Behavior: Behavior Modification. Pro-ed. USA.
Kırcaali İftar, G. ve Tekin, E. (1998) Tek Denekli Araştırma Yöntemleri . Ankara. Türk Psikologlar Derneği.
Tekin, E. ve Kırcaali İftar, G. Özel Eğitimde Yanlışsız Öğretim Yöntemleri. (2001). Ankara. Nobel yayın dağıtım.
Özyürek Mehmet. (1995). Sınıfta Davranış Yönetimi: Uygulamalı Davranış Analizi 1. Ankara. Karatepe Yayınları.
Özyürek Mehmet. (1996). Sınıfta Davranış Yönetimi: Uygulamalı Davranış Analizi 2. Ankara. Karatepe Yayınları.
Özyürek Mehmet. (2004). Sınıfta Davranış Yönetimi: Uygulamalı Davranış Analizi. Ankara. Kök yayıncılık.
Kırcaali-İftar, Gönül (Ed.) (2003). Davranış ve Öğrenme Sorunu Olan Çocukların Eğitimi. Anadolu.Üniversitesi AÖF yayınları.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 7
1. Ödev 15
2. Kısa Sınav 8
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Total Workload 120
Total Workload / 25 (Hours) 4.8
dersAKTSKredisi 4