Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Test Dişi Teknikler RPD 202 4 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator ALPASLAN KARAPINAR
Course Lecturers ALPASLAN KARAPINAR,
Course Assistants

Arş. Gör. Erol UĞUR

Course Category
Course Objective

Bu dersin temel amacı, Birey ve Bireysellik, Bireysel Farklılıklar ve Bireyi Tanıma Kavramı ve Sürecinden yola çıkarak test dışı tekniklerin kullanılması

Course Content

(YÖK Kur tanımı alınmıştır.) Birey ve Bireysellik, Bireysel Farklılıklar, Bireyi Tanıma Kavramı ve Süreci, Test ve Test Dışı Teknikler, Gözlem, Derecelendirme

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bireysel Farklılıkları ve önemini anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Bireyi Tanıma Kavramı ve Sürecini yönetir. Anlatım, Sınav ,
3 Test ve Test Dışı Teknikleri sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
4 Vaka Kaydını kullanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Test ve test dışı teknikleri değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Test dışı teknik üretme becerilerini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
7 Kendi başına gerektiği hallerde test dışı teknik yapar Anlatım, Gösterip Yaptırma, Sınav ,
8 Test dışı teknikleri gerekli hallerde kullanır Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Birey ve Bireysellik
3 Bireysel Farklılıklar
4 Bireyi Tanıma Kavramı ve Süreci
5 Test ve Test Dışı Teknikler
6 Gözlem, Derecelendirme
7 ara sınav
8 Sosyometri,Kim Bu Tekniği,kime göre ben neyim?
9 Otobiyografi
10 Görüşme, Anket, Envanter,problem tarama
11 Psikodrama ve Sosyo-Drama
12 Oyun Terapisi
13 Testler ve Sınıflaması
14 Yetenek ve Başarı Karşılaştırması
Resources
Course Notes
Course Resources

Özgüven,İ,E.Bireyi tanıma teknikleri,PDREm Yay.Ankara,2011

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
2. Ödev 65
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 130
Total Workload / 25 (Hours) 5.2
dersAKTSKredisi 5