Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyal Psikoloji RPD 106 2 4 + 0 4 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. TUNCAY AYAS
Course Lecturers
Course Assistants

Arş.Gör. EroL UĞUR

Course Category
Course Objective

Bu dersin temel amacı sosyal psikoloji teorilerini, metotlarını ve temel sosyal psikoloji problemlerini öğretmektir.

Course Content

(YÖK Kur tanımı alınmıştır.) Sosyal Psikolojinin Tanımlanması, Sosyal, Psikolojinin Tarihsel Gelişimi, Sosyalleşme Ve Eğitim, Sosyal Psikoloji Metot Ve Teknikleri, Sosyal Algı, Yükleme Teorisi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sosyal Psikolojinin Tarihsel Gelişimini tanımlar. Anlatım, Sınav ,
2 Sosyalleşme ve eğitim arasındaki ilişkiyi açıklar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Yükleme Teorilerini örnekler. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
4 Saldırganlık ve nedenlerini sorgular. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Sosyal algıyı açıklar. Anlatım, Sınav ,
6 Tutumlar ve tutum Değişimlerini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
7 Bilişsel Çelişkiyi tanımlar. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sosyal Psikolojinin Tanımlanması
2 Sosyal Psikolojinin Tarihsel Gelişimi
3 Sosyalleşme Ve Eğitim
4 Sosyal Psikoloji Metot Ve Teknikleri
5 Sosyal Algı
6 Yükleme Teorisi
7 Dönem Içi Vize
8 Saldırganlık
9 Özveri
10 Tutum Değişimi
11 Sosyal Etki Ve Uyma
12 Bilişsel Çelişki
13 Grup Dinamiği
14 Genel Düzenleme
Resources
Course Notes
Course Resources

Kağıtçıbaşı, Çiğdem; İnsan ve İnsanlar,İstanbul, 1992.
Houston, J.P. Learning and Memory, Los Angles, 1991.
Arkonaç,S,A,. Sosyal Psikoloji, Alfa Yayınları, İstanbul, 2001

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 4 52
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 186
Total Workload / 25 (Hours) 7.44
dersAKTSKredisi 7