Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Seçmeli Iii: Sosyal Beceri Eğitimi RPD 346 6 3 + 2 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT SAHRANÇ
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Erol UĞUR

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı; öğrencilerin sosyal beceriler ile ilgili teorik ve uygulama açısından gerekli bilgi donanımını sağlamalarıdır.

Course Content

Sosyal Davranışın Tanım Bilgisi, Sosyal Beceri Eğitimin Gerekliliğini Anlayabilme, Sosyal Zeka Kavramının Tanım Bilgisi, Sosyal Beceri Türlerinin Bilgisi, Sosyal Beceri Modellerini Anlayabilme, Sosyal Beceriyi Ölçme Yöntemlerini Anlayabilme, Sosyal Beceri Modelleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sosyal Beceri Eğitimi ile ilgili temel kavram ve ilkeleri bilir. Anlatım, Sınav ,
2 Sosyal Beceri Türlerini açıklar. Anlatım, Sınav ,
3 Sosyal becerilerin nasıl geliştirilebileceğini kavrar. Anlatım, Sınav ,
4 Sosyal Beceriyi Ölçme Yöntemlerini kullanmayı bilir. Anlatım, Sınav ,
5 Sosyal Beceri Eğitiminde Kullanılan Teknikleri kavrar. Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
6 Sosyal beceri eğitimi ve kullanılan teknikleri ilişkilendirir. Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sosyal Davranışın Tanım Bilgisi
2 Sosyal Beceri Eğitimin Gerekliliğini Anlayabilme
3 Sosyal Zeka Kavramının Tanım Bilgisi
4 Sosyal Beceri Türlerinin Bilgisi
5 Sosyal Beceri Modellerini Anlayabilme
6 Sosyal Beceriyi Ölçme Yöntemlerini Anlayabilme
7 Sosyal Beceri Eğitiminde Kullanılan Teknikleri Kavrayabilme
8 Sosyal Davranış Ve Sosyal Beceri Eğitiminin Gerekçesi
9 Sosyal Beceri Ve Sosyal Yeterlikler
10 Sosyal Beceri Modelleri
11 Sosyal Beceri Modelleri
12 Sosyal Becerilerin Ölçülmesi
13 Sosyal Becerilerin Ölçülmesi
14 Sosyal Beceri Eğitimi Ve Kullanılan Teknikler
Resources
Course Notes
Course Resources

Bacanlı, H. (1999). Sosyal beceri eğitimi. Nobel yayıncılık: Ankara.
Collins, J. & Collins, M. (1992). Social skills training and skilled helper. West Sussex, England: Wiley & Sons.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır.
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur.
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar.
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır.
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 2 2
Final 1 10 10
Total Workload 112
Total Workload / 25 (Hours) 4.48
dersAKTSKredisi 4