Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Seçmeli Iii: Kisa Süreli Psikolojik Danişma RPD 338 6 3 + 2 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. EYÜP ÇELİK
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Tuğba Seda Çolak
Course Category
Course Objective Bireysel psikolojik danışma becerilerinin geliştirilmesi
Course Content (YÖK Kur tanımı alınmıştır.)
Bireysel psikolojik danışma becerilerinin geliştirilmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bireysel Psikolojik Danışma Becerileri gösterir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Etkili Danışmanın Kişisel Karakteristiklerini tanımlar. Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Etkin Dinlemeyi kullanır. Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Somutluk becerisini açıklar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Empati geliştirir. Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Aşama Becerilerini oluşturur. Anlatım, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
7 Terapötik ilişki planlar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
8 Terapötik becerileri değerlendirir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bireysel Psikolojik Danışma Becerileri
2 Etkili Danışmanın Kişisel Karakteristikleri
3 Etkin Dinleme
4 Somutluk
5 Empati
6 İçtenlik Ve Saygı
7 Ara sınav
8 Aşama Becerileri
9 Aşama Becerileri
10 Aşamaları Birleştirme
11 Töropatik ilişki
12 Saydamlık
13 Kendini açma
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources Akkoyun, F. (1994). Yardım becerileri alıştırmaları (Temel eğitim programı) (2. baskı). Ankara: Form Ofset
Hill, C. E. & OBrien, K. M. (1999). Helping skills: Facilitating exploration, insight and action. Akkoyun, F. (1994). Yardım becerileri (Temel eğitim programı) (2. baskı). Ankara: Form Ofset.
Carkhuff, R. (1986). The art of helping (5th ed.). Ambers: Human Resource Development Press, Publishers of Human Technology
Egan, G. (1998). The skilled helper: A problem-management approach to helping. (6th ed.) Pasific Groove: Brooks/Cole
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir.
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar.
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar.
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
1. Performans Görevi (Uygulama) 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 1 1
Performans Görevi (Uygulama) 1 5 5
Final 1 1 1
Total Workload 105
Total Workload / 25 (Hours) 4.2
dersAKTSKredisi 4