Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Psikolojik Danişma Kuramlari RPD 306 6 4 + 0 4 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ALİ HAYDAR ŞAR
Course Lecturers Prof.Dr. ALİ HAYDAR ŞAR,
Course Assistants Arş. Gör. Erol UĞUR
Course Category
Course Objective Psikolojik danışma teknikleri ve psikolojik danışma kuramlarının öğretilmesidir.
Course Content (YÖK Kur tanımı alınmıştır.)
Psikolojik danışma teknikleri ve psikolojik danışma kuramlar hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Psikolojik Danışmanın Temellerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Psikolojik Danışmanın Teknik ve Yöntemlerini tanımlar. Anlatım, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
3 Testler ve Testlerin Nasıl Kullanılacaklarını yorumlar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Psikolojik Danışma Uygulamalarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 İyileştirici İlişki ve Güven kavramlarını tanır. Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Psikolojik Danışma Problemlerini tanımlar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
7 Psikolojik Danışmanın Hedeflerini sorgular. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
8 Bilişsel Terapi, Bilişsel-davranışçı Terapi, Davranışsal Terapi yöntemlerini değerlendirir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Psikolojik Danışmanın Temelleri
2 Psikolojik Danışmanın Teknik Ve Yöntemleri
3 Testler Ve Nasıl Kullanılacakları Hakkında Bilgi Verme
4 Psikolojik Danışma Uygulamaları
5 İyileştirici İlişki Ve Güven
6 Psikolojik Danışma Problemlerini Tanımlama
7 Vize Sınavı
8 Psikolojik Danışmanın Hedeflerini Tanımlama
9 Strateji Ve Yöntem Seçimini Tanımlama
10 Bilişsel Terapi
11 Bilişsel-davranışçı Terapi
12 Duyuşsal Terapi
13 Davranışsal Terapi
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources Psikolojik danışma ve psiokoterapide kuramlar; Tuncay Ergene, Mentis Yayınları,
Psikanaliz ve Sonrası, Engin Gençtan, Remzi kitabevi
Kişilik, Jerry Burger, Kaknüs Yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır.
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 3 39
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 20 20
Final 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Total Workload 163
Total Workload / 25 (Hours) 6.52
dersAKTSKredisi 7