Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kişilik Kuramlari RPD 303 5 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. MURAT İSKENDER
Course Lecturers Prof.Dr. MURAT İSKENDER,
Course Assistants

Arş. Gör. Erol UĞUR

Course Category
Course Objective

Kişilik, ruh sağlığı uyum ve normal-normaldışı kavramları arasındaki ilişkiyi anlayabilme *Kişilik gelişimini etkileyen faktörleri açıklayabilme.Kişilik Kuramlarını bilme. Kişilik bozukluklarını açıklayabilme.

Course Content

(YÖK Kur tanımı alınmıştır.)
Kişilik ve kişiliği oluşturan alt yapıları açıklayabilme.
Kişilik kuramlarının temel kavramlarını açıklayabilme.
Kişilik kuramlarına göre kişiliğin nasıl oluştuğunu açıklayabilme

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kişilik ile ilgili temel kavramları tanımlar. Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Kişiliğin alt yapılarını açıklar. Anlatım, Sınav ,
3 Kişilik gelişimini etkileyen faktörleri betimler. Anlatım, Sınav ,
4 Kişilik kuramlarını açıklar. Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Kişilik kuramları çerçevesinde örnek kişilik özelliklerini kavrar. Anlatım, Sınav ,
6 Kişilik gelişimini dönemlere göre bilir. Soru-Cevap, Sınav ,
7 Kişilik bozukluklarını açıklar. Anlatım, Rol Oynama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kişilik, ruh sağlığı, uyum, normal ve normaldışı
2 Kişilik, kişiliğin alt yapıları
3 Kişilik, kişiliğin alt yapıları
4 Kişilik gelişimini etkileyen faktörler
5 Kişilik kuramları
6 Kişilik kuramları
7 Ara sınav
8 Kişilik kuramları
9 Kişilik kuramları
10 Kişilik kuramları çerçevesinde örnek kişilik özelliklerinin gelişiminin incelenmesi
11 Kişilik kuramları çerçevesinde örnek kişilik özelliklerinin gelişiminin incelenmesi
12 Kişilik kuramları çerçevesinde örnek kişilik özelliklerinin gelişiminin incelenmesi
13 Kişilik kuramları çerçevesinde örnek kişilik özelliklerinin gelişiminin incelenmesi
14 Kişilik kuramları çerçevesinde örnek kişilik özelliklerinin gelişiminin incelenmesi
Resources
Course Notes
Course Resources

Akkoyun, F. (1994). Yardım becerileri alıştırmaları (Temel eğitim programı) (2. baskı). Ankara: Form Ofset

Hill, C. E. & O.Brien, K. M. (1999). Helping skills: Facilitating exploration, insight and action. Akkoyun, F. (1994). Yardım becerileri

(Temel eğitim programı) (2. baskı). Ankara: Form Ofset.
Carkhuff, R. (1986). The art of helping (5th ed.). Ambers: Human

Resource Development Press, Publishers of Human Technology
Egan, G. (1998). The skilled helper: A problem-management approach to helping. (6th ed.) Pasific Groove: Brooks/Cole

Week Documents Description size
0 sigmund_freud 0.08 MB
0 A TİPİ KİŞİLİK BOZUKLUKLARI 0.08 MB
0 B TİPİ KİŞİLİK BOZUKLUKLARI 0.1 MB
0 C TİPİ KİŞİLİK BOZUKLUKLARI 0.08 MB
0 Alfred ADLER 0.72 MB
0 CARL GUSTAV JUNG 1.37 MB
0 E. Fromm 10.74 MB
0 Karen Horney 2.07 MB
0 İLİŞKİLER KURAMI (SULLIVAN) 0.54 MB
0 AYIRICI ÖZELLİK YAKLAŞIMI 0.25 MB
0 CATTELL 0.46 MB
0 HANS JÜRGEN EYSENCK 0.23 MB
0 be¦_fakt÷r_KURAMI(2) 0.46 MB
0 TİPOLOJİ KURAMLARI(2) 0.22 MB
0 Rollo May Varoluşculuk 0.15 MB
0 KİŞİLİK BOZUKLUKLARI 0.03 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir.
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 2 26
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 145
Total Workload / 25 (Hours) 5.8
dersAKTSKredisi 6