Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Öğrenme Psikolojisi RPD 206 4 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. MURAT İSKENDER
Course Lecturers Prof.Dr. MURAT İSKENDER,
Course Assistants

Arş. Gör. Erol Uğur

Course Category
Course Objective

Bu dersin temel amacı öğrenmenin doğasını, öğrenmeyi etkileyen faktörleri, öğrenme teorilerini ve öğrenme psikolojisini öğretmektir.

Course Content

Klasik koşullanma- Pavlov, Bitişiklik kuramı- Guthrie ve Watson, Bağlaşımcılık- Thorndike, Edimsel koşullanma- Skinner, - Tolman, Sosyal bilişsel kuram- Bandura, Gestalt kuram, Bilgiyi işleme kuramı, Nörofizyolojik Kuram- Hebb

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenme psikolojisi ile ilgili temel kavram ve ilkeleri kavrar. Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Psikoloji ve öğrenme ilişkisini, öğrenmede etkili olan faktörleri bilir. Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Davranışcı öğrenme kuramlarını bilir. Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Bilişsel öğrenme kuramlarını kavrar. Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Bilişsel ağırlıklı davranışçı öğrenme kuramlarını bilir. Anlatım,
6 Beyin temelli öğrenme kuramlarını bilir ve kavrar. Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Öğrenme kuramlarının eğitim - öğretim sürecinde kullanılmasına ilişkin bakış açısı kazanır. Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Öğrenmeye ilişkin temel kavramlar
2 Klasik Koşullanma
3 Bitişiklik kuramı
4 Bağlaşımcılık kuramı
5 Edimsel koşullanma
6 Edimsel koşullanma
7 Sistematik davranış kuramı
8 Ara sınav
9 İşaret Gestalt kuramı
10 Sosyal öğrenme kuramı
11 Gestalt
12 Bilgiyi işleme kuramı
13 Nörofizyolojik Kuram
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

Nuray Senemoğlu (2013). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya, Yargı yayın evi. S.91-649.

Sırrı Akbaba  (2015). Öğrenme Psikolojisi, Psikolojik Danışma ve Sınıf Ortamlarında Pegem Akadami Yayıncılık

Jeanne Ellis Ormrod (2015). Öğrenme Psikolojisi, (Çev.Mustafa Baloğlu)Nobel yayıncılık.

Week Documents Description size
0 7 klasik koşullanma 5.88 MB
0 Öğrenmek Nasıl Olur_ - BBC The Human Mind - Dailymotion Vide 5.73 MB
0 bitişiklik kuramları 10.1 MB
0 6 öğrenme 0.65 MB
0 9_bağlaşımcılık_thorndike 3.92 MB
0 10_edimsel_koşullanma_tümü 6.35 MB
0 Edimsel Koşullanma- Pozitif ve Negatif Pekiştirme ve Ceza 14.81 MB
0 Öğrenilmiş çaresizlik nedir 1.75 MB
0 Klasik (Şartlı)Koşullanma- Nötr, Koşullanmış ve Koşullanmamış Uyarıcılar ve Tepkiler 15.98 MB
0 13 sosyal öğrenme kuramı son 3.96 MB
0 15 son bilgiyi işleme 1.21 MB
0 Beyin Temelli Öğrenme 0.56 MB
0 Öğrenme psikolojisi 6(4ceyrekdaireli beyin modeli) 0.84 MB
0 12 (İşaret Gestalt Kuram) _tolman_sonn 0.97 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır.
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 3 39
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6