Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Gelişim Psikolojisi RPD 102 2 4 + 0 4 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi BETÜL DÜŞÜNCELİ
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Dr. Erol Uğur

Course Category
Course Objective

Bu dersin temel amacı, çocukluk süresince meydana gelen fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimi incelemektir.

Course Content

(YÖK Kur tanımı alınmıştır.) Çocuk Ve Ergenlerin Psikolojisi, Çocukların Ve Ergenlerin Fiziksel Ve Sosyal Gelişimi, Farklı Aile İçi İletişim Çeşitleri, Kişiliğin Gelişimi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çocuk ve ergen psikolojisini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Psikoloji teorilerinin ne olduğunu açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Zihinsel sınıflamaları sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Çocukların ve ergenlerin fiziksel ve sosyal gelişimini anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Çocukların ve ergenlerin bilişsel gelişimini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Aile yapısı ile ilişkileri betimler. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
7 Farklı aile içi iletişim çeşitlerini sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
8 Kişiliğin gelişimini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
9 Ahlak gelişimini betimler. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
10 Gelişim sürecinde bir saplanmanın yetişkin yaşamına nasıl yansıyacağını tahmin eder. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Psikoloji Kavramının Temeli
3 Çocuk Ve Ergenlerin Psikolojisi
4 Psikoloji Teorileri
5 Psikoloji Teorileri
6 Zihinsel Sınıflama
7 Ara Sınav
8 Çocukların ve Ergenlerin Fiziksel Ve Sosyal Gelişimi
9 Çocukların ve Ergenlerin Sosyal-Duygusal Gelişimi
10 Çocukların ve Ergenlerin Bilişsel Gelişimi
11 Aile Yapısı İle İlişkiler
12 Farklı Aile İçi İletişim Çeşitleri
13 Kişiliğin Gelişimi
14 Genel Düzenleme
Resources
Course Notes <p> Yeşilyaprak, B.,Gelişim ve &Ouml;ğrenme Psikolojisi, PegemA Yayıncılık, Ankara, 2003.</p>
Course Resources

Selçuk, Z.,Gelişim ve Öğrenme, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2000.
Özyurt, S.ve Girgin, N.,Gelişim Süreçleri, Değişim Yayınları, Adapazarı, 2000.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır.
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir.
11 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları amaçları doğrultusunda etkin kullanır. X
12 Çeşitli iletişim araçlarını kullanarak rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili bilgi, görüş ve önerilerini etkili şekilde ifade eder. X
13 Danışanlarının ihtiyaçlarına göre karar vererek bireysel ve grupla psikolojik danışma oturumlarını planlar. X
14 Danışana ve duruma özgü koşulları psikolojik danışma sürecini planlarken dikkate alır. X
15 Hizmet verdiği kurumun değişen ihtiyaçlarına uygun önleyici rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini gerçekleştirir. X
16 Danışanlarının ihtiyaçlarına göre karar vererek bireysel ve grupla psikolojik danışma oturumlarını yürütür ve sonlandırır. X
17 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için sosyal kaynaklarıından destek talep eder. X
18 Okul rehberlik ve psikolojik hizmetlerinin kapsamını bilir ve bu kapsam çerçevesinde okul paydaşlarına hizmet sunar. X
19 Gelişim, öğrenme ve kişilik kuramlarını referans alarak danışanların problemlerini bilimsel bir bakış ile çerçevelendirir. X
20 Ulusal ya da yerel çapta meydana gelebilecek travmatik olaylar sonrasında, sosyal sorumluluk çerçevesinde psikolojik danışma yardımı sunar. X
21 Psikolojik yardım sürecini yürütürken manevi ve evrensel değerleri gözetir. X
22 Rehberlik hizmetlerini etkili yürütebilmek için öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve iş birliği kurar. X
23 Çeşitli uyum bozukluklarına sahip öğrencilerin tespit edilmesi, müdahale planının geliştirilmesi, uygulama ve izleme süreçlerini gerçekleştirir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 6 78
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 2 10 20
Final 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Total Workload 202
Total Workload / 25 (Hours) 8.08
dersAKTSKredisi 8