Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Seçmeli V: Duyuşsal Eğitim RPD 462 8 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALİ HAYDAR ŞAR
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Erol UĞUR

Course Category
Course Objective

Duyuşsal Eğitim dersi öğrencilerin duyuşsal hedeflerin farkına varmalarına ve bu hedeflere ağırlık veren bir eğitim anlayışı kazanmalarını amaçlayan bir derstir.

Course Content

Eğitimde hedeflerin aşamalı sınıflandırmasını, duyuşsal hedeflerin sınıflandırılmasını, hedef belirleme ve hedefe yönelik eğitim anlayışlarını,
duyuşsal amaçlı eğitim yaklaşımlarını, gevşeme ve ısınma egzersizlerini, stresle başa çıkma yaklaşımlarını, problem çözme eğitimini, sosyal beceri eğitiminin temel özelliklerini, çatışma çözme eğitiminin temel özelliklerini ve duyuşsal hedeflerin önemini kapsayan bir derstir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eğitimde hedeflerin aşamalı sınıflandırmasını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Duyuşsal hedeflerin sınıflandırır. Anlatım, Ödev,
3 Hedef belirleme ve hedefe yönelik eğitim anlayışlarını değerlendirir. Anlatım, Ödev,
4 Eğitim programlarında duyuşsal hedeflerin yerini belirler. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
5 Duyuşsal amaçlı eğitim yaklaşımlarını açıklar. Anlatım, Sınav ,
6 Gevşeme ve ısınma egzersizlerini kullanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
7 Sosyal beceri eğitiminin temel özelliklerini değerlendirir. Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders kaynakları ve ders içeriğinin tanıtılması
2 Eğitimde hedeflerin aşamalı sınıflandırması
3 Duyuşsal hedeflerin sınıflandırılması
4 Hedef belirleme ve hedefe yönelik eğitim anlayışları
5 Eğitim programlarında duyuşsal hedeflerin yeri ve Önemi
6 Duyuşsal amaçlı eğitim yaklaşımları
7 Ara sınav
8 Gevşeme ve ısınma egzersizleri
9 Stresle başa çıkma yaklaşımları
10 Problem çözme eğitimi
11 Sosyal beceri eğitiminin temel özellikleri
12 Çatışma çözme eğitiminin temel özellikleri
13 Duyuşsal hedeflerin önemi
14 Genel Tekrar
Resources
Course Notes <p>Hasan Bacanlı, Duyuşsal Davranış Eğitimi , Nobel Yayın Dağıtım / Eğitim Dizisi</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 1 1
Total Workload 117
Total Workload / 25 (Hours) 4.68
dersAKTSKredisi 5