Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Rehberlik ve Psikolojik Danişma Semineri RPD 408 8 3 + 2 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi BETÜL DÜŞÜNCELİ
Course Lecturers Prof.Dr. TUNCAY AYAS, Prof.Dr. MURAT İSKENDER, Dr.Öğr.Üyesi BETÜL DÜŞÜNCELİ, Prof.Dr. ALİ HAYDAR ŞAR, Arş.Gör.Dr. EROL UĞUR, Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT SAHRANÇ,
Course Assistants

Arş. Gör. Erol UĞUR

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı; ilgi ve ihtiyaçlarına göre psikolojik danışma ve rehberlik alanından seçtikleri konularda kapsamlı projeler hazırlamaları ve sunmalarıdır.

Course Content

Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bir konuyu seçip araştırma ve inceleme,Bunu grup ortamında tartışma,Alanla ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgi edinme.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili bir konu hakkında araştırma yapabilir. Anlatım, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Ödev,
2 Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki yeni gelişmeleri takip eder. Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav ,
3 Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki yeni gelişmeleri eleştirel gözle inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
4 Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki yeni gelişmeleri tartışır. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
5 Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki sorunlara ilişkin öneriler getirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki güncel gelişmeleri inceleme
3 Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki güncel gelişmeleri inceleme
4 Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki güncel makaleleri okuma ve tartışma
5 Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki güncel makaleleri okuma ve tartışma
6 Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki güncel makaleleri okuma ve tartışma
7 Rapor yazma
8 Rapor yazma
9 Rapor yazma
10 Yapılan araştırmaların sunulması
11 Yapılan araştırmaların sunulması
12 Yapılan araştırmaların sunulması
13 Yapılan araştırmaların sunulması
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

Selçuk Ziya, Okul Deneyimi ve Uygulama, Nobel Yayınları, Ankara, 2002.
Baştürk Mehmet, Kızılkaya Selahattin, Okul Uygulamaları El Kitabı, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, 2002.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 30
2. Ödev 30
3. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 2 26
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 5 5
Performans Görevi (Seminer) 3 5 15
Total Workload 131
Total Workload / 25 (Hours) 5.24
dersAKTSKredisi 5