Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bireyle Psikolojik Danişma Uygulamasi RPD 401 7 2 + 3 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MEHMET KAYA
Course Lecturers Prof.Dr. TUNCAY AYAS, Öğr.Gör.Dr. BASRİ ÖZÇELİK, Doç.Dr. MEHMET KAYA, Prof.Dr. MURAT İSKENDER, Dr.Öğr.Üyesi BETÜL DÜŞÜNCELİ, Prof.Dr. ALİ HAYDAR ŞAR, Doç.Dr. EYÜP ÇELİK, Arş.Gör.Dr. EROL UĞUR, Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT SAHRANÇ,
Course Assistants

Arş. Gör. Erol UĞUR

Course Category
Course Objective

Bu dersin temel amacı öğrencilerin bireysel psikolojik danışma becerilerinin geliştirilmesidir.

Course Content

(YÖK Kur tanımı alınmıştır.)
Temel bireysel danışma teorileri, danışma teknikleri ve bireysel danışmada yaşanan temel problemler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bireysel Psikolojik Danışma Becerilerini uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
2 Bireysel Psikolojik Danışma Becerilerini uygular. Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
3 Danışanla Töropatik ilişki kurar. Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
4 Danışanla Töropatik ilişki kurar. Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
5 Danışma sürecinde Terapötik becerileri kullanır. Soru-Cevap, Sınav , Performans Görevi,
6 Danışma sürecinde Terapötik becerileri kullanır. Soru-Cevap, Sınav , Performans Görevi,
7 Psikolojik danışma modellerini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
8 Psikolojik danışma modellerini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
9 Psikolojik danışma modellerinin eğitimde uygulanışını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
10 Psikolojik danışma modellerinin eğitimde uygulanışını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
11 Bireysel danışma modellerini karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
12 Bireysel danışma modellerini karşılaştırır. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bireysel Psikolojik Danışma Becerileri
2 Etkili Danışmanın Kişisel Karakteristikleri
3 Etkin Dinleme
4 Somutluk
5 Empati
6 İçtenlik Ve Saygı
7 Ara sınav
8 Aşama Becerileri
9 Aşama Becerileri
10 Aşamaları Birleştirme
11 Terapötik ilişki
12 Saydamlık
13 Kendini açma
14 Genel Değerlendirme.
Resources
Course Notes
Course Resources

Akkoyun, F. (1994). Yardım becerileri alıştırmaları (Temel eğitim programı) (2. baskı). Ankara: Form Ofset
Hill, C. E. & OBrien, K. M. (1999). Helping skills: Facilitating exploration, insight and action. Akkoyun, F. (1994). Yardım becerileri (Temel eğitim programı) (2. baskı). Ankara: Form Ofset.
Carkhuff, R. (1986). The art of helping (5th ed.). Ambers: Human Resource Development Press, Publishers of Human Technology
Egan, G. (1998). The skilled helper: A problem-management approach to helping. (6th ed.) Pasific Groove: Brooks/Cole

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır.
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
2. Ödev 20
3. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 70
1. Final 30
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 2 26
Ödev 2 5 10
Performans Görevi (Uygulama) 1 5 5
Final 1 5 5
Ara Sınav 1 5 5
Total Workload 131
Total Workload / 25 (Hours) 5.24
dersAKTSKredisi 5