Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Seçmeli Iv: Aile Danişmanliği RPD 435 7 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MEHMET KAYA
Course Lecturers Doç.Dr. MEHMET KAYA,
Course Assistants

Arş. Gör. Erol UĞUR

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Aile ve evlilik danışmanlığını öğretmek

Course Content

(YÖK Kur tanımı alınmıştır.) Aile ve evlilik danışmanlığını öğretmek

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Aileyi ve aile içi ilişkileri tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Aile sisteminin önemli teorilerini yorumlar. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
3 Aile danışmanlığının teorik yaklaşımlarını açıklar. Anlatım, Sınav ,
4 Aile yaşam döngüsünü açıklar. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
5 Normal ve sağlıklı aile ile bozuk aile sistemini ayırt eder. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Türkiyedeki rehberlik ve aile danışmanlığı hizmetlerini aile sorunlarıyla ilişkilendirir. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Aile Danışmanlığı Giriş ve Temel Kavramlar
2 Aile Yaşam Döngüsü
3 Aile içi İletişim Sorunları
4 Aile Danışmanlığı Kuramları
5 Aile Danışmanlığı Kuramları
6 Aile Danışmanlığı Kuramları
7 Ara sınav
8 Aile Danışmanlığında Çağdaş Yaklaşımlar
9 Aile Danışmanlığında Çağdaş Yaklaşımlar
10 Aile Danışmanlığında Çağdaş Yaklaşımlar
11 Aile ve Hukuk
12 Ailede Cinsel Yaşam
13 Aile Danışmanlığında Etik
14 Türkiyedeki Aile danışmanlığı ve Rehberliği Hizmetleri
Resources
Course Notes
Course Resources

Serap Nazlı; Aile danışmanlığı; NOBEL yayınlar, İst,2000

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur.
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir.
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar.
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar.
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 119
Total Workload / 25 (Hours) 4.76
dersAKTSKredisi 5