Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Seçmeli Iv: Gençlik Sorunlari Semineri RPD 431 7 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. EYÜP ÇELİK
Course Lecturers Doç.Dr. EYÜP ÇELİK,
Course Assistants

Arş. Gör. Samet MAKAS

Arş. Gör. Eda BİÇENER

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Ergen ve gençlerin karşılaştığı sorunları ve çözüm alternatiflerini bilmelerine ve önleyici çalışmalar konusunda planlar tartışmalarına ve hazırlamalarına yardım etmek

Course Content

Ergen ve gençlerin karşılaştığı sorunlar, puberte, sağlık ve biyolojik temeller, ergen ve gençlere stresle başa çıkma yöntemleri Olumlu benlik kavramı gelişimine etki eden etkenler Benlik, kimlik, duygu ve kişilik gelişimine yönelik önleyici çalışmaları planlar Ahlaki gelişim, değerler ve dinle ilişkili bakış açıları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kişisel Gelişme, Benlik Kavramı ve Ahlaki Gelişme kavramlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Ergenlikte İlgiler ve Mesleğe Yöneltmeyi etkileyen faktörleri yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Kuşak Çatışması ile ilgili problemlere çözüm önerir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Cinsel eğitimin önemini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Bağımlılık yapan maddeleri analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Ergenlik Döneminde yaşanan problemlere çözüm önerir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Gençlere yönelik yetişkin davranışlarının nasıl olması gerektiğini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Gençlik döneminin yaş sınırlarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Genel Amaçlar, Kaynakların Tanıtılması ve Araştırma Yöntemleri
2 Puberte, sağlık ve biyolojik temeller
3 Beyin ve bilişsel gelişim
4 Benlik, kimlik, duygu ve kişilik
5 Cinsel Gelişme, Cinsel Eğitim ve Üreme Sağlığı
6 Ergenlikte Sosyal ve Duygusal Gelişme
7 Ahlaki gelişim, değerler ve din
8 Kişisel Gelişme, Benlik Kavramı ve Ahlaki Gelişme
9 Akranlar, romantik ilişkiler ve yaşam tarzları
10 Kuşak Çatışması ve Gencin Sorunları
11 Başarı, çalışma ve kariyerler
12 Alışkanlık ve Bağımlılık Yapan Maddeler
13 Ruh Hastalıkları, İntiharlar ve Ruh Sağlığı
14 Ergenlik Döneminde Sapan Davranışlar ve Suçluluk
Resources
Course Notes
Course Resources

SANTROCK, J.W. Ergenlik. Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012

KULAKSIZOĞLU, Adnan. Ergenlik Psikolojisi İstanbul, Remzi
Kitapevi, 2001
GÜNÇE, Gülseren. Çocukta Zihin Gelişimi, Piaget Kuramına Toplu Bir
Bakış", Ankara, Baylan Matbaası, 1973.

JERSİLD, A. Gençlik Psikolojisi (Çev. İ.E.ÖZGÜR), İstanbul,Takıoğlu
Matbaası, 1978.

KÖKNEL, Özcan .Kişilik İstanbul, Altın Kitaplar, 1985.

KULAKSIZOĞLU,Adnan. Ergen Aile Çatışmaları İle Annenin Tutumları
Arasındaki İlişki ve Ergenin Problemleri Yayınlanmamış Doktora Tezi,
İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1985.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır.
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir.
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 110
Total Workload / 25 (Hours) 4.4
dersAKTSKredisi 5