Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Seçmeli Iv: Psikolojik Testler RPD 405 7 3 + 2 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator ALPASLAN KARAPINAR
Course Lecturers ALPASLAN KARAPINAR,
Course Assistants

Arş. Gör. Erol UĞUR

Course Category
Course Objective

Bu dersin temel amacı öğrencilere psikolojik testler hakkında bilgi verme ve çeşitli kişilik testlerini tanıtmadır.

Course Content

(YÖK Kur tanımı alınmıştır.)
Psikoloji ve ölçme ilişkisi. Bilim felsefesi ve ölçme. Psikolojik testlerin psikometrik özellikleri. Psikolojik testlerde geçerlik ve güvenirlik, test geliştirmede yeni yaklaşımlar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Psikolojik testleri tanır. Anlatım, Sınav ,
2 Psikolojik testlerde son kuramları açıklar. Anlatım, Sınav ,
3 Çağdaş test geliştirme yaklaşımlarını kullanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Psikolojik testlerde bulunması gereken nitelikleri sıralar. Anlatım, Sınav ,
5 Geçerlik ve güvenirliği çözümler. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Madde ve faktör analizini kullanır. Anlatım, Sınav , Ödev,
7 Psikolojik test geliştirir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Psikolojik testlerin tanıtımı
2 Psikometri bilimi
3 Psikolojik testlerde son kuramlar.
4 Çağdaş test geliştirme yaklaşımları.
5 Psikolojik testlerde bulunması gereken nitelikler
6 Geçerlik
7 Ara sınav
8 Güvenirlik
9 Madde ve faktör analizi
10 Psikolojik test geliştirme.
11 Psikolojik test geliştirme.
12 Psikolojik test geliştirme.
13 Psikolojik test geliştirme.
14 Psikolojik test geliştirme.
Resources
Course Notes
Course Resources

Psikolojik testler, İbrahim Ethem Özgüven PDREM Yayınları, Ankara (2005)

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 1 1
Total Workload 133
Total Workload / 25 (Hours) 5.32
dersAKTSKredisi 5