Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Seçmeli Iv: Bilimsel Araştirma Yöntemleri RPD 419 7 3 + 2 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. EYÜP ÇELİK
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Erol UĞUR

Course Category
Course Objective

Bilimsel araştırmanın temel ilkelerini, metotlarını, araştırma yöntemlerini öğretmektir.

Course Content

Bilimsel araştırmanın temel kavramları¸bilimsel araştırmanın sosyal bilimler açısından önemi, bilimsel araştırma teknik ve metotları, nitel ve nicel araştırmalar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilimsel Araştırmanın Temel Kavramlarını yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Bilimsel Araştırmanın Sosyal Bilimler Açısından Önemini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Bilimsel Araştırma Teknik ve Metotlarını açıklar. Anlatım, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Nitel Ve Nicel Araştırmaları yorumlar ve farklı, ortak yönlerini tartışır. Anlatım, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Veri Toplama Yöntem ve Tekniklerini kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
6 Hipotez Testi uygular. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
7 İstatistiksel bulguları yorumlar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
8 APA kurallarına göre kaynakça gösterimini uygular. Anlatım, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
9 Bilimsel araştırmanın raporlaştırılmasını uygular. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Bilimsel Araştırmanın Temel Kavramları
3 Bilimsel Araştırmanın Sosyal Bilimler Açısından Önemi
4 Bilimsel Araştırma Teknik Ve Metotları
5 Nitel Ve Nicel Araştırmalar
6 Veri Toplama Yöntem Ve Teknikleri
7 Vize Sınavı
8 Veri Analiz Teknikleri
9 Analizlerin Değerlendirilmesi Yorumlanması
10 Bilimsel Araştırma Raporu Ve Önerisi Hazırlama
11 Eğitimsel Veriler Üzerindeki Temel İstatistik Hesaplamalar
12 Sosyal Bilimlerdeki Ölçme Kavramları
13 Hipotez Test Etme
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

Karasar, N,.Bilimsel Araştırma Yöntemleri,Ankara, 1991.
Seyidoğlu, H,.Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Ankara, 1998.
Şimşek, H,veYıldırım, A,.Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri,Ankara, 2000.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur.
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir.
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar.
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar.
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 20 20
Final 1 1 1
Total Workload 132
Total Workload / 25 (Hours) 5.28
dersAKTSKredisi 5